„Skąd wiedzieć, która interpretacja Biblii jest właściwa? Przecież można ją tłumaczyć na tyle sposobów!”

Z pewnością słyszałeś już takie wypowiedzi. A jednak Księgę tę da się tak analizować, by tłumaczyła sama siebie. Oto klucz do sukcesu: Jeśli sąsiednie wersety nie wyjaśniają dostatecznie danej wypowiedzi, należy ją porównać z innymi biblijnymi wypowiedziami na ten temat. Pozwalamy wtedy, by naszym sposobem myślenia kierowała Biblia, a nie osobiste poglądy.

Przeanalizujmy na przykład, czego uczy ona o stanie umarłych. Poniżej zacytowano sześć fragmentów zaczerpniętych z różnych miejsc w Biblii. Zobaczmy, w jak harmonijny obraz się układają.

  • „Nie umarli wysławiają Jahwe ani nikt z tych, co zstępują do krainy milczenia” (Psalm 115:17; Biblia poznańska) *.
  • „Nie pokładajcie waszej ufności w książętach, w synu człowieczym, który ocalić nie zdoła, bo kiedy odda ducha, wróci do swojej ziemi, w tym dniu zginą jego zamiary” (Psalm 146:3, 4Bp).
  • „Żyjący bowiem wiedzą, że pomrą, podczas gdy umarli niczego już nie wiedzą” (Koheleta [Kaznodziei] 9:5Bp).
  • „Szeol nie wysławia Ciebie ani śmierć nie oddaje Ci chwały (...). Żywy, żyjący, wysławia Ciebie, jak ja w dniu dzisiejszym” (Izajasza 38:18, 19Bp).
  • „Dusza, która zgrzeszy, ta umrze” (Ezechiela 18:4, Wujek, zobacz też przypis w Biblii Tysiąclecia).
  • O swoim niedawno zmarłym przyjacielu Łazarzu Jezus Chrystus powiedział: „Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, ale idę go obudzić. Powiedzieli Mu uczniowie: Panie, jeżeli zasnął, wyzdrowieje. (...) Wtedy więc Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł” (Jana 11:11-14Bp).

Czy dostrzegasz, że wszystkie te wersety ze sobą harmonizują? W przeciwieństwie do rozpowszechnionych wierzeń Biblia uczy, że zmarli naprawdę przestają istnieć. Nie przenoszą się do nieba ani w inne miejsce, ale niejako zapadają w głęboki sen, nieświadomi niczego. Nie tylko nie mogą wysławiać Boga, lecz nawet myśleć *.

Wniosek: Gdy Biblię analizuje się tematycznie, jej podstawowe nauki stają się jasne. Oczywiście takie podejście, przyjęte przez Świadków Jehowy, wymaga wysiłku (Przysłów 2:1-5). Ale przecież nic, co naprawdę się liczy, nie przychodzi bez wysiłku.

^ ak. 5 Wersety te zacytowano z katolickich przekładów Pisma Świętego.

^ ak. 11 Biblia uczy też, że w czasie wyznaczonym przez Boga zmarli, których zachowuje On w pamięci, zostaną ‛obudzeni’, czyli wskrzeszeni (zobacz Hioba 14:14, 15; Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15).