Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Do omówienia w rodzinie

Do omówienia w rodzinie

CZEGO SIĘ UCZYMY Z PRZYKŁADU... Noego?

CZY ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ KIEDYŚ, JAK WAŻNE JEST POSŁUSZEŃSTWO WOBEC BOGA?

• Pokoloruj ilustracje. • Przeczytaj i wyjaśnij wersety biblijne oraz uzupełnij brakujące fragmenty. • Odszukaj 1) drabinę i 2) sieć pajęczą.

Dlaczego posłuszeństwo Noego wobec Boga miało tak wielkie znaczenie?

PODPOWIEDŹ: Jeremiasza 7:23; 2 Piotra 2:5.

Co pomoże ci być posłusznym Bogu?

PODPOWIEDŹ: 1 Kronik 28:9; Izajasza 48:17, 18; 1 Jana 5:3.

Czego uczy cię ta relacja?

Jak myślisz?

Jeśli chcesz być posłuszny Bogu, to komu jeszcze musisz być posłuszny?

PODPOWIEDŹ: Efezjan 6:1-3; Hebrajczyków 13:7, 17.

 Zbieraj karty, gromadź wiedzę

KARTY BIBLIJNE 22 NEHEMIASZ

PYTANIA

  1. a) Nehemiasz usługiwał jako ․․․․․ perskiego króla ․․․․․.
  2. b) Co znaczy imię Nehemiasz?
  3. c) Nehemiasz modlił się: „Racz o mnie pamiętać, Boże mój, ․․․․․”.

ODPOWIEDZI

  1. a) podczaszy, Artakserkses (Nehemiasza 1:11; 2:1).
  2. b) „Jah pociesza”.
  3. c) „(...) ku dobremu” (Nehemiasza 13:31).

Ludzie i kraje

Nazywam się Taonga i mam 6 lat, a Mwelwa ma 8 lat. Mieszkamy w Zambii. Czy wiesz, ilu żyje tu Świadków Jehowy? Czy jest ich 90 000, 152 000, czy 196 000?

Zakreśl kropkę wskazującą Zambię. Oznacz kropką miejsce, gdzie mieszkasz, i zobacz, jaka dzieli nas odległość.

Dla najmłodszych

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie poniższe fragmenty ilustracji? Opowiedz, co na nich widzisz.

 ODPOWIEDZI

  1. Drabina w scence 3.
  2. Sieć pajęcza w scence 2.
  3. 152 000.
  4.  C.