Biblijny punkt widzenia

Jak zabiegać o pokój z innymi?

W BIBLII tak powiedziano o ludziach: „Wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej” (Rzymian 3:23). Ponieważ na ziemi żyje nas przeszło siedem miliardów, a nikt nie jest doskonały, nie da się uniknąć konfliktów na tle różnicy charakterów. Jak w takiej sytuacji przywrócić dobre stosunki?

Najlepsze rady na ten temat znajdujemy w Biblii. Dowiadujemy się z niej, że nasz Stwórca, Jehowa, jest „Bogiem pokoju” (Hebrajczyków 13:20; Psalm 83:18). Pragnie, by Jego ziemskie dzieci żyły ze sobą w zgodzie. Sam daje pod tym względem wspaniały przykład. Kiedy dwoje pierwszych ludzi zgrzeszyło, burząc przez to swe harmonijne stosunki z Bogiem, On natychmiast poczynił kroki, by pojednać ze sobą ludzkość (2 Koryntian 5:19). Omówimy teraz trzy elementy pomagające naprawić nadwerężone relacje z innymi.

Wspaniałomyślnie przebaczaj

Co mówi Biblia? „Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy” (Kolosan 3:13).

Dlaczego nie jest to łatwe? Możesz mieć uzasadniony „powód do uskarżania się” i sądzić, że usprawiedliwia to zerwanie stosunków z winowajcą. Możesz też myśleć, że on pierwszy powinien cię przeprosić. Jeśli jednak druga strona nie zdaje sobie sprawy z popełnionego przewinienia albo uważa, że to ty zawiniłeś, konflikt będzie pozostawał nierozstrzygnięty.

Co można zrobić? Zgodnie z biblijną radą po prostu wspaniałomyślnie przebacz, zwłaszcza gdy sprawa nie jest aż tak poważna. Przecież gdyby Bóg rozliczał nas ze wszystkich błędów, nie zdołalibyśmy się przed Nim ostać (Psalm 130:3). W Biblii czytamy: „Jehowa jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i obfitujący w lojalną życzliwość. Bo on dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani, pamiętając, żeśmy prochem” (Psalm 103:8, 14).

Weź też pod uwagę następujące przysłowie biblijne: „Wnikliwość człowieka powściąga jego gniew i jest rzeczą piękną, gdy przechodzi on do porządku nad występkiem” (Przysłów 19:11). Wnikliwość pozwala nam dotrzeć do sedna sprawy i zrozumieć, dlaczego ktoś powiedział lub zrobił tak, a nie inaczej. Zastanów się, czy nie był wtedy zmęczony, chory albo czy nie działał pod presją. Dostrzeżenie czyichś pobudek i uczuć oraz uwzględnienie okoliczności, w których ktoś się znajdował, może złagodzić gniew i pomóc wyrozumiale spojrzeć na cudze błędy.

Porozmawiaj o tym

Co mówi Biblia? „Jeśli zaś twój brat popełni grzech, idź i jego winę odsłoń między tobą a nim samym. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata” (Mateusza 18:15).

Dlaczego nie jest to łatwe? Negatywne emocje, takie jak strach, gniew czy zażenowanie, utrudniają poproszenie kogoś o rozmowę mającą na celu wyjaśnienie nieporozumienia. Silna jest też pokusa, by w sprawę wtajemniczyć innych i szukać ich poparcia. Mogłoby to jednak tylko zaostrzyć konflikt i rozszerzyć go na kolejne osoby.

Co można zrobić? Gdy problem jest poważny i nie potrafisz puścić go w niepamięć, podejdź do winowajcy i zaproponuj rozmowę. Spróbuj załatwić sprawę w następujący sposób:

1) Szybko: Nie odkładaj rozmowy, żeby zatarg się nie rozognił. Zastosuj się do rady Jezusa:  „Gdybyś więc przyniósł swój dar do ołtarza, a tam sobie przypomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar tam przed ołtarzem i odejdź; najpierw zawrzyj pokój ze swym bratem, a potem, wróciwszy, złóż swój dar” (Mateusza 5:23, 24).

2) W cztery oczy: Oprzyj się pokusie rozpowiadania o konflikcie. „Broń swojej sprawy, którą masz ze swym bliźnim, i nie wyjawiaj poufnej rozmowy drugiego” (Przysłów 25:9).

3) Pokojowo: Opanuj skłonność do roztrząsania, kto zawinił. Celem nie jest udowodnienie swoich racji, lecz osiągnięcie pojednania. Staraj się mówić o własnych odczuciach. Sformułowanie: „Poczułem się urażony, gdy (...)” bywa o wiele skuteczniejsze niż zarzut: „Uraziłeś mnie!”. W Biblii znajdujemy radę: „Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu” (Rzymian 14:19).

Okazuj wielkoduszną cierpliwość

Co mówi Biblia? „Nikomu nie oddawajcie złem za złe. (...) Ale ‚jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, daj mu coś do picia’” (Rzymian 12:17, 20).

Dlaczego nie jest to łatwe? Jeżeli twoje starania, by się pojednać, początkowo nie przynoszą rezultatu, może cię brać pokusa dania za wygraną.

Co można zrobić? Bądź cierpliwy. Ludzie różnią się charakterami i stopniem dojrzałości. Niektórzy potrzebują więcej czasu, by ochłonąć. Inni dopiero się uczą przejawiać chrześcijańskie przymioty. Wszystkim okazuj życzliwość i miłość. „Nie dawaj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj” — radzi Biblia (Rzymian 12:21).

Żeby się z kimś pojednać, trzeba odznaczać się pokorą, wnikliwością, cierpliwością i miłością. Wymaga to pracy, ale dobre relacje z ludźmi są warte wysiłku!

CZY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁEŚ?

● Co ci pomoże wspaniałomyślnie komuś przebaczyć? (Kolosan 3:13)

● Co cię skłoni do porozmawiania z daną osobą o problemie? (Mateusza 5:23, 24)

● Co zrobić, gdy twoje starania o pojednanie nie przynoszą rezultatu? (Rzymian 12:17-21)

[Napis na stronie 11]

„Wnikliwość człowieka powściąga jego gniew i jest rzeczą piękną, gdy przechodzi on do porządku nad występkiem” (PRZYSŁÓW 19:11)