Do omówienia w rodzinie

Znajdź różnice

Jakimi trzema szczegółami różnią się od siebie rysunki A i B? Zapisz poniżej swoje odpowiedzi, a następnie pokoloruj postacie.

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj 1 Samuela 16:1-3, 6-13.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. Który rysunek jest poprawny?

DO OMÓWIENIA:

Na co zwraca uwagę Jehowa, gdy patrzy na człowieka? Jak rozumieć biblijne sformułowanie: „Jehowa widzi, jakie jest serce”?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Jeremiasza 17:10.

Czy dla Jehowy ma znaczenie czyjś wygląd?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Przysłów 11:22; 31:30; 1 Piotra 3:3, 4.

Dzięki jakim cechom będziesz się podobać Jehowie?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Łukasza 10:27; 2 Piotra 1:5-8.

DLA CAŁEJ RODZINY:

Przeczytajcie Galatów 5:22, 23. Wypiszcie tych dziewięć cech na odrębnych kartkach. Jedną z kartek przyczepcie komuś na plecach. Potem niech zgaduje, którą cechę wybraliście. Pytania powinien formułować w taki sposób, żeby reszta rodziny mogła odpowiadać tylko „tak” lub „nie”.

 Zbieraj karty, gromadź wiedzę

Wytnij, złóż i zachowaj

KARTY BIBLIJNE 15 DAWID

PYTANIA

a) Dawid urodził się w tym samym mieście, co Jezus. Jakie to miasto?

b) Jako chłopiec Dawid był odważnym ․․․․․, który zabił ․․․․․ i ․․․․․.

c) Dokończ wypowiedź Dawida: „A ty, Salomonie, synu mój, znaj (...)”

[Diagram]

4026 p.n.e. 1 n.e. 98 n.e.

Stworzenie Adama Żył w XI Spisanie ostatniej

wieku p.n.e. księgi biblijnej

[Mapa]

Przeniósł się z Betlejem do Jerozolimy

Betlejem

Jerozolima

Walczył z Goliatem na nizinie Ela (1 Samuela 17:2)

nizina Ela

DAWID

Syn Jessego, drugi król Izraela. Utalentowany poeta i muzyk, twórca przeszło 73 psalmów. W swoim życiu pokornie zabiegał o kierownictwo Jehowy (1 Samuela 23:2; 30:8; 2 Samuela 2:1). Bóg powiedział o nim: „Mąż według mego serca” (Dzieje 13:22).

ODPOWIEDZI

a) Betlejem judzkie (Jana 7:42).

b) Pasterz, lew, niedźwiedź (1 Samuela 17:34, 35; Psalm 78:70, 71).

c) „(...) Boga twego ojca i służ mu sercem niepodzielnym” (1 Kronik 28:9).

Ludzie i kraje

5. Nazywam się Olivia. Mam 6 lat i mieszkam w Indonezji. Czy wiesz, ilu żyje tu Świadków Jehowy? Czy jest ich 22 300, 42 800, czy 63 900?

6. Zakreśl kropkę wskazującą Indonezję. Oznacz kropką miejsce, gdzie mieszkasz, i zobacz, jaka dzieli nas odległość.

A

B

C

D

Dla najmłodszych

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie poniższe fragmenty ilustracji? Opowiedz, co na nich widzisz.

Dodatkowe egzemplarze rubryki „Do omówienia w rodzinie” można wydrukować ze strony www.jw.org

● Odpowiedzi na stronie 22

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRON 30 I 31

1. Na jednym obrazku jest koza, a na drugim krowa.

2. Na jednym obrazku wśród synów jest córka, a na drugim sami synowie.

3. Na jednym obrazku jest bukłak z winem, a na drugim róg napełniony oliwą.

4. B.

5. 22 300.

6. D.