Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Dlaczego niektórzy ludzie wypowiadają się niepochlebnie o Świadkach Jehowy?

Niejeden jest po prostu źle poinformowany. Inni mogą nie lubić prowadzonej przez nich działalności ewangelizacyjnej. Nie zmienia to jednak faktu, iż Świadkowie wykonują tę pracę z miłości do bliźnich, gdyż wiedzą, że „każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony” (Rzymian 10:13).

Czy Świadkowie Jehowy są chrześcijanami? A może są jakąś sektą?

Świadkowie Jehowy są chrześcijanami, gdyż swoje wierzenia opierają na Biblii. Nie są jednak protestantami ani katolikami, ponieważ pewne nauki głoszone w tych religiach uważają za niebiblijne. Na przykład Pismo Święte nie uczy, że Bóg — będący uosobieniem miłości — zadaje ludziom wieczne męki w ognistym piekle. Nie uczy też, że człowiek ma duszę nieśmiertelną (Ezechiela 18:4; Rzymian 6:23) *.

Świadkowie Jehowy są chrześcijanami również z tego względu, że w życiu codziennym naśladują Chrystusa. Na przykład Jezus i pierwsi chrześcijanie nie mieszali się do polityki. Głosili natomiast o Królestwie Bożym (Łukasza 4:43; Jana 15:19; 17:14). Wzorując się na nich, Świadkowie Jehowy trzymają się z dala od spraw politycznych. Nie narzucają ludziom swych poglądów, lecz rozmawiają z nimi osobiście, używając logicznych, przekonujących argumentów (Dzieje 19:8).

Sekta to odłam jakiejś społeczności wyznaniowej lub grupa, która się od niej oderwała, by stworzyć nową religię. Świadkowie Jehowy nie oderwali się od żadnego kościoła, nie są więc sektą.

Jak przebiegają zebrania Świadków Jehowy?

Organizowane przez nich cotygodniowe zebrania mają charakter otwarty i są poświęcone przede wszystkim studiowaniu Biblii. Na ogół odbywają się z aktywnym udziałem obecnych. Jedno z zebrań, teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, pomaga członkom zboru rozwijać umiejętność czytania, nauczania oraz wyszukiwania informacji. Inne zebranie to 30-minutowe przemówienie biblijne adresowane także do osób niebędących Świadkami Jehowy. Potem odbywa się dyskusja biblijna na podstawie artykułu z czasopisma Strażnica. Wszystkie zebrania rozpoczynają się  i kończą pieśnią i modlitwą. Podczas tych spotkań nie chodzi się z tacą ani nie prosi obecnych o pieniądze (2 Koryntian 8:12).

Jak jest finansowana działalność Świadków Jehowy?

Prowadzona przez nich działalność jest finansowana z dobrowolnych datków. Świadkowie nie pobierają opłat za chrzty, śluby, pogrzeby ani inne posługi religijne. Nie zbierają też dziesięcin. Każdy, kto chce złożyć datek, może go wrzucić do specjalnej skrzynki. Takie skrzynki znajdują się w ich Salach Królestwa w miejscach nierzucających się w oczy. W celu obniżenia kosztów literaturę biblijną drukują niepłatni ochotnicy, będący Świadkami Jehowy, którzy zazwyczaj też wznoszą skromne Sale Królestwa i obiekty biur oddziałów.

Czy Świadkowie Jehowy korzystają z pomocy lekarskiej?

Oczywiście. Starają się zapewnić sobie i swoim najbliższym jak najlepszą opiekę medyczną. Ponadto wielu z nich pracuje w służbie zdrowia jako pielęgniarki, ratownicy medyczni, chirurdzy czy inni lekarze. Świadkowie Jehowy nie zgadzają się jednak na transfuzję, gdyż Biblia nakazuje ‛powstrzymywać się od krwi’ (Dzieje 15:28, 29). Ciekawe, że coraz więcej lekarzy uważa leczenie bez użycia krwi za najlepszą metodę, ponieważ pozwala to uniknąć licznych zagrożeń, jakie niesie stosowanie preparatów krwiopochodnych.

^ ak. 5 Biblijny punkt widzenia na te i wiele innych kwestii przedstawiono w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy.