Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Psalm 89:1-52

Maskil. Etana Ezrachity.+ 89  Przejawy lojalnej życzliwości Jehowy chcę opiewać aż po czas niezmierzony.+Ustami swymi przez pokolenie za pokoleniem będę oznajmiać twoją wierność.+   Bo rzekłem: „Lojalna życzliwość będzie trwać zbudowana aż po czas niezmierzony;+w niebiosach zachowujesz swą wierność trwale ugruntowaną”.+   „Zawarłem przymierze ze swoim wybrańcem;+przysiągłem Dawidowi, memu słudze:+   ‚Aż po czas niezmierzony utwierdzę twe potomstwo,+a tron+ twój chcę zbudować na pokolenie za pokoleniem’”. Sela.   I niebiosa będą sławić twój zadziwiający czyn, Jehowo,+tak, twą wierność w zborze świętych.   Kogóż bowiem na niebiosach można porównać z Jehową?+Któż pośród synów Bożych może przypominać Jehowę?+   Bogu należy się bojaźń nacechowana szacunkiem — w zaufanym gronie świętych;+jest on wspaniały i napawa lękiem — nad wszystkimi, którzy są wokół niego.+   Jehowo, Boże Zastępów,+któż jest tak pełen energii jak ty, Jah?+I zewsząd otacza cię twoja wierność.+   Ty masz władzę nad wzbieraniem morza;+gdy podnosi swe fale, ty je uspokajasz.+ 10  Ty zdruzgotałeś Rahaba+ — jak kogoś zabitego.+Ramieniem swojej siły rozproszyłeś swych nieprzyjaciół.+ 11  Twoje jest niebo,+ twoja też jest ziemia;+tyś założył+ żyzną krainę i to, co ją napełnia.+ 12  Północ i południe — tyś je stworzył;+Tabor+ i Hermon+ — w twym imieniu wykrzykują radośnie.+ 13  Twoje ramię odznacza się potęgą,+ręka twoja jest silna,+twa prawica jest wywyższona.+ 14  Prawość i sąd są ustalonym miejscem twego tronu;+lojalna życzliwość i wierność prawdzie stawiają się przed twoim obliczem.+ 15  Szczęśliwy lud, który zna radosne wołanie.+Jehowo, tacy chodzą w świetle twego oblicza.+ 16  Imieniem twym radują się przez cały dzień+i wywyższeni są dzięki twej prawości.+ 17  Ty bowiem jesteś pięknem ich siły;+i dzięki twojej dobrej woli jest wywyższony nasz róg.+ 18  Bo nasza tarcza należy do Jehowy,+a nasz król — do Świętego Izraelskiego.+ 19  Wtedy rzekłeś w wizji do lojalnych wobec ciebie+i przemówiłeś:„Udzieliłem pomocy mocarzowi;+wywyższyłem wybranego spośród ludu.+ 20  Znalazłem Dawida, mego sługę+ —namaściłem go moim świętym olejkiem+ — 21  z nim niezachwianie będzie moja ręka,+jego też wzmocni moje ramię.+ 22  Żaden nieprzyjaciel nic od niego nie wymusi+ani go nie udręczy żaden syn nieprawości.+ 23  I roztrzaskałem przed nim jego wrogów,+a tym, którzy go zawzięcie nienawidzili, zadawałem ciosy.+ 24  I jest z nim moja wierność oraz moja lojalna życzliwość,+a w imię moje jest wywyższony jego róg.+ 25  I na morzu położyłem jego rękę,+a prawicę jego na rzekach.+ 26  On zaś woła do mnie: ‚Tyś moim Ojcem,+moim Bogiem+ i Skałą mego wybawienia’.+ 27  Ustanowię go też pierworodnym,+najwyższym z królów ziemi.+ 28  Po czas niezmierzony zachowam swą lojalną życzliwość wobec niego,+a moje przymierze będzie mu wierne.+ 29  I potomstwo jego utwierdzę na zawsze,+a jego tron — jak dni nieba.+ 30  Jeżeli jego synowie opuszczą me prawo+i nie będą chodzić według mych sądowniczych rozstrzygnięć,+ 31  jeżeli zbezczeszczą moje ustawyi przykazań mych nie będą przestrzegać, 32  to rózgą zwrócę uwagę na ich występek,+a ciosami — na ich przewinienie.+ 33  Ale swej lojalnej życzliwości mu nie odbiorę+ani nie sprzeniewierzę się mojej wierności.+ 34  Nie zbezczeszczę swojego przymierza,+a wypowiedzi swych warg nie zmienię.+ 35  Raz przysiągłem w swojej świętości,+nie będę okłamywał+ Dawida. 36  Potomstwo jego trwać będzie aż po czas niezmierzony,+a tron jego jak słońce przede mną.+ 37  Utwierdzony będzie jak księżyc po czas niezmierzonyi jak wierny świadek na niebiosach”. Sela. 38  Ale ty odrzuciłeś i masz w pogardzie;+ze strasznym gniewem odniosłeś się do swego pomazańca.+ 39  Wzgardziłeś przymierzem swego sługi;do samej ziemi zbezcześciłeś jego diadem.+ 40  Zburzyłeś wszystkie jego kamienne zagrody;+obróciłeś w gruzy jego umocnienia.+ 41  Ograbili go wszyscy przechodzący drogą;+dla sąsiadów swych stał się obelgą.+ 42  Wywyższyłeś prawicę jego wrogów;+rozradowałeś wszystkich jego nieprzyjaciół.+ 43  Co więcej, jego miecz znów traktujesz jak wroga+i sprawiłeś, że w bitwie nie zdobył pola.+ 44  Pozbawiłeś go jego blasku,+a tron jego rzuciłeś na ziemię.+ 45  Dni młodości jego skróciłeś;przyodziałeś go hańbą.+ Sela. 46  Jak długo, Jehowo, będziesz się ukrywał? Czy zawsze?+Czy twa złość wciąż będzie płonąć jak ogień?+ 47  Pamiętaj, ile trwa moje życie.+Czy na próżno stworzyłeś wszystkich synów ludzkich?+ 48  Któryż to krzepki mąż żyje i nie ujrzy śmierci?+Czy potrafi ocalić swą duszę z ręki Szeolu?+ Sela. 49  Gdzież są twe dawniejsze przejawy lojalnej życzliwości, Jehowo,co do których w swej wierności przysiągłeś Dawidowi?+ 50  Pomnij, Jehowo, na zniewagę spadającą na twych sług,+na to, że w zanadrzu noszę zniewagę ze strony wszystkich tych licznych ludów,+ 51  na to, jak twoi nieprzyjaciele znieważyli, Jehowo,+jak znieważyli ślady stóp twego pomazańca.+ 52  Błogosławiony niech będzie Jehowa po czas niezmierzony. Amen i amen.+

Przypisy