Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Jana 18:1-40

18  Powiedziawszy to, Jezus udał się ze swymi uczniami na drugą stronę potoku zimowego Kidron,+ na miejsce, gdzie był ogród, i wszedł tam on oraz jego uczniowie.+  Ale Judasz, jego zdrajca, także znał to miejsce, ponieważ Jezus wiele razy spotykał się tam ze swymi uczniami.+  Toteż Judasz wziął oddział żołnierzy, jak również urzędników od naczelnych kapłanów i faryzeuszy, i przyszli tam z pochodniami i lampami, i orężem.+  A Jezus, wiedząc o wszystkim, co go czeka,+ wyszedł i powiedział do nich: „Kogo szukacie?”  Odpowiedzieli mu: „Jezusa Nazarejczyka”.+ Rzekł do nich: „Ja nim jestem”. A stał z nimi także Judasz, jego zdrajca.+  Kiedy jednak rzekł do nich: „Ja nim jestem”, cofnęli się+ i upadli na ziemię.  Znowu więc ich zapytał: „Kogo szukacie?” Oni rzekli: „Jezusa Nazarejczyka”.  Jezus odrzekł: „Powiedziałem wam, że ja nim jestem. Jeśli zatem mnie szukacie, to pozwólcie tym odejść”,  żeby się spełniło słowo, które powiedział: „Z tych, których mi dałeś, nie utraciłem ani jednego”.+ 10  Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył niewolnika arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.+ Niewolnik ten miał na imię Malchus. 11  Lecz Jezus rzekł do Piotra: „Schowaj miecz do pochwy.+ Czyżbym nie miał wypić kielicha,+ który mi dał Ojciec?” 12  Wtedy oddział żołnierzy i dowódca wojskowy oraz urzędnicy żydowscy pochwycili Jezusa i go związali, 13  i zaprowadzili najpierw do Annasza; był on bowiem teściem Kajfasza, który tego roku był arcykapłanem.+ 14  To właśnie Kajfasz doradził Żydom, że byłoby dla nich korzystne, aby jeden człowiek umarł za lud.+ 15  A Szymon Piotr, jak również inny uczeń, szli za Jezusem.+ Uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec arcykapłana, 16  Piotr zaś stał na zewnątrz przy drzwiach.+ Toteż ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, wyszedł i porozmawiał z odźwierną, i wprowadził Piotra. 17  Służąca ta, odźwierna, powiedziała wtedy do Piotra: „Czyż i ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka?” On powiedział: „Nie jestem”.+ 18  A niewolnicy i urzędnicy stali dokoła, rozłożywszy ognisko z węgla drzewnego,+ ponieważ było zimno, i grzali się. Także Piotr stał z nimi i się grzał. 19  A naczelny kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. 20  Jezus mu odpowiedział: „Ja mówiłem do świata jawnie. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni,+ gdzie się schodzą wszyscy Żydzi; i nic nie mówiłem skrycie. 21  Dlaczego pytasz mnie? Pytaj tych, którzy słyszeli, co do nich mówiłem. Oto ci wiedzą, co ja powiedziałem”. 22  Gdy to rzekł, jeden z urzędników, stojący w pobliżu, wymierzył Jezusowi policzek+ i powiedział: „Tak odpowiadasz naczelnemu kapłanowi?” 23  Jezus mu odrzekł: „Jeżeli źle powiedziałem, złóż świadectwo, co było złe, ale jeśli słusznie, to dlaczego mnie bijesz?” 24  Wtedy Annasz odesłał go związanego do Kajfasza, arcykapłana.+ 25  A Szymon Piotr stał i grzał się. Wtedy rzekli do niego: „Czyż i ty nie jesteś jednym z jego uczniów?” On zaprzeczył temu i rzekł: „Nie jestem”.+ 26  Jeden z niewolników arcykapłana, będący krewnym tego, któremu Piotr odciął ucho,+ powiedział: „Czyż ja nie widziałem cię z nim w ogrodzie?” 27  Jednakże Piotr znowu temu zaprzeczył; i natychmiast zapiał kogut.+ 28  Wtedy poprowadzili Jezusa od Kajfasza do pałacu namiestnika.+ A był wczesny ranek. Ale sami nie weszli do pałacu namiestnika, żeby się nie skalać,+ lecz żeby móc jeść posiłek paschalny. 29  Toteż Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: „Jakie oskarżenie wnosicie przeciw temu człowiekowi?”+ 30  Odpowiadając, rzekli mu: „Gdyby ten człowiek nie był winowajcą, nie wydalibyśmy go tobie”. 31  Wobec tego Piłat powiedział do nich: „Weźcie go sobie i osądźcie według waszego prawa”.+ Żydzi rzekli do niego: „Nam nie wolno nikogo zabić”.+ 32  Tak miało się spełnić słowo Jezusa, które wyrzekł, by wskazać, jaką śmiercią ma umrzeć.+ 33  Toteż Piłat znowu wszedł do pałacu namiestnikowskiego i zawołał Jezusa, i rzekł do niego: „Czy jesteś królem Żydów?”+ 34  Jezus odpowiedział: „Mówisz to sam z siebie czy inni opowiedzieli ci o mnie?”+ 35  Piłat odrzekł: „Czyż ja jestem Żydem? Twój własny naród i naczelni kapłani wydali mi ciebie.+ Co uczyniłeś?” 36  Jezus odpowiedział:+ „Moje królestwo nie jest częścią tego świata.+ Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby,+ żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd”. 37  Piłat zatem rzekł do niego: „No więc czy jesteś królem?” Jezus odpowiedział: „Ty sam mówisz, że jestem królem.+ Ja się po to narodziłem i po to na świat przyszedłem, żeby dać świadectwo prawdzie.+ Każdy, kto jest po stronie prawdy,+ słucha mego głosu”.+ 38  Piłat powiedział do niego: „Co to jest prawda?” A rzekłszy to, znowu wyszedł do Żydów i powiedział do nich: „Ja nie znajduję w nim żadnej winy.+ 39  Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę zwalniam wam jakiegoś człowieka.+ Czy więc chcecie, żebym wam zwolnił króla Żydów?” 40  Wtedy znowu zawołali, mówiąc: „Nie jego, lecz Barabasza!” A Barabasz był zbójcą.+

Przypisy