Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Ezechiela 22:1-31

22  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące:  „A ty, synu człowieczy, czy będziesz sądzić,+ czy będziesz sądzić miasto winne krwi+ i czy sprawisz, żeby poznało wszystkie swe obrzydliwości?+  I powiedz: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „O miasto, które przelewa krew+ pośród siebie, aż nadejdzie jego czas,+ i które uczyniło u siebie gnojowe bożki, żeby się stać nieczystym+  przez twą krew, którąś przelało, stałoś się winnym,+ a przez swe gnojowe bożki, któreś uczyniło, stałoś się nieczystym.+ I przybliżasz swe dni, i dojdziesz do swych lat. Dlatego uczynię cię przedmiotem znieważania dla narodów oraz pośmiewiskiem dla wszystkich krajów.+  Kraje bliskie i dalekie od ciebie będą się z ciebie naśmiewać, ty, mające nieczystą nazwę, pełne zamieszania.+  Oto są w tobie naczelnicy+ Izraela, każdy oddany swemu ramieniu w celu przelewania krwi.+  Ojca i matkę traktowali u ciebie ze wzgardą.+ Wobec osiadłego przybysza postępowali pośród ciebie oszukańczo.+ Gnębili u ciebie chłopca nie mającego ojca oraz wdowę”’”.+  „‚Moimi miejscami świętymi tyś gardziło, a moje sabaty tyś bezcześciło.+  Byli w tobie jawni oszczercy, żeby przelewać krew;+ i jadano u ciebie na górach.+ Dopuszczano się pośród ciebie rozpasania.+ 10  W tobie odsłaniano nagość ojca;+ w tobie upokarzano niewiastę nieczystą w jej menstruacji.+ 11  A mężczyzna popełniał obrzydliwość z żoną swego towarzysza+ i mężczyzna swoją synową kalał rozpasaniem;+ w tobie też mężczyzna upokarzał swą siostrę, córkę swego ojca.+ 12  W tobie brano łapówkę, aby przelewać krew.+ Tyś pobierało odsetki+ oraz lichwę+ i gwałtem ciągniesz zysk+ ze swych towarzyszy przez oszukiwanie,+ a o mnie tyś zapomniało’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy. 13  „‚A oto klasnąłem w rękę+ wobec twego niesprawiedliwego zysku, któryś osiągnęło,+ i z powodu twych aktów przelewu krwi, dokonanych w tobie.+ 14  Czy wytrzyma twe serce+ lub czy twoje ręce udzielą ci siły w dniach, gdy podejmę działanie wobec ciebie?+ Ja, Jehowa, rzekłem i ja podejmę działanie.+ 15  I rozproszę cię między narodami, i rozrzucę cię po krajach,+ i wyruguję z ciebie twą nieczystość.+ 16  I będziesz zbezczeszczone w sobie na oczach narodów, i będziesz musiało poznać, że ja jestem Jehowa’”.+ 17  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: 18  „Synu człowieczy, ci z domu izraelskiego stali się dla mnie niczym spieniony żużel.+ Wszyscy oni są miedzią i cyną, i żelazem, i ołowiem w piecu. Stali się masą spienionego żużla, tego znad srebra.+ 19  „Dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ wy wszyscy staliście się jakby masą spienionego żużla,+ więc oto ja zbieram was pośrodku Jerozolimy.+ 20  Jak się zbiera srebro i miedź, i żelazo,+ i ołów, i cynę do pieca, by na to dmuchać+ ogniem aż do roztopienia,+ tak i ja zbiorę ich w swoim gniewie oraz w swej złości i będę dmuchać, i was roztopię. 21  Zbiorę was i dmuchnę na was ogniem swego strasznego gniewu+ i pośrodku niej się stopicie.+ 22  Jak się w piecu topi srebro, tak wy będziecie w niej stopieni; i będziecie musieli poznać, że to ja, Jehowa, wylałem na was swą złość’”.+ 23  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: 24  „Synu człowieczy, powiedz jej: ‚Jesteś krainą nie oczyszczaną, na którą nie pada deszcz w dzień potępienia.+ 25  Jest w niej spisek jej proroków+ niby ryczący lew, rozszarpujący zdobycz.+ Pożerają duszę.+ Biorą skarby i kosztowności.+ Pomnożyli w niej jej wdowy.+ 26  Jej kapłani zadali gwałt memu prawu+ i bezczeszczą moje święte miejsca.+ Nie uczynili różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite,+ ani nie wyjaśnili różnicy między tym, co nieczyste, a tym, co czyste,+ zakryli też swe oczy przed mymi sabatami+ i jestem bezczeszczony pośród nich.+ 27  Jej książęta są pośród niej jak wilki, które rozszarpują zdobycz, przelewając krew+ i wytracając dusze, aby ciągnąć niesprawiedliwy zysk.+ 28  A jej prorocy tynkowali dla nich wapnem,+ bo snuli wizje ułudy+ i wróżyli dla nich kłamstwo,+ mówiąc: „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa”, podczas gdy Jehowa nie przemówił. 29  Lud tej ziemi dopuszczał się zamierzonego oszustwa+ i porywał przez rabunek,+ i gnębił uciśnionego oraz ubogiego,+ i wbrew sprawiedliwości oszukiwał osiadłego przybysza’.+ 30  „‚I szukałem pośród nich człowieka, który by naprawiał kamienny mur+ i w wyłomie+ wstawiał się przede mną za tą ziemią, bym jej nie obrócił w ruinę;+ a nie znalazłem nikogo. 31  Toteż wyleję na nich me potępienie.+ Wytracę ich ogniem mego strasznego gniewu.+ Ich drogę sprowadzę na ich głowę’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”.

Przypisy