Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Ezechiela 12:1-28

12  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące:  „Synu człowieczy, mieszkasz pośród domu buntowniczego+ — tych, którzy mają oczy, aby widzieć, lecz nie widzą,+ mają uszy, aby słyszeć, lecz nie słyszą,+ bo są domem buntowniczym.+  Ty zaś, synu człowieczy, przygotuj sobie toboły na wygnanie i za dnia na ich oczach idź na wygnanie, i na ich oczach idź na wygnanie z twego miejsca na inne miejsce. Może zobaczą, chociaż są domem buntowniczym.+  I za dnia na ich oczach wynieś toboły, jak toboły na wygnanie, a wieczorem na ich oczach sam wyjdziesz jak ci, którzy są prowadzeni na wygnanie.+  „Na ich oczach przebij sobie przejście przez ścianę i masz przez nią wynosić.+  Na ich oczach będziesz niósł na ramionach. Będziesz wynosił w ciemnościach. Zakryjesz twarz, żebyś nie widział ziemi, gdyż uczyniłem cię proroczą zapowiedzią+ dla domu izraelskiego”.+  I uczyniłem tak, jak mi kazano.+ Wyniosłem za dnia swe toboły, jak toboły na wygnanie, a wieczorem przebiłem ręką przejście przez ścianę. Wynosiłem w ciemnościach. Na ich oczach niosłem na ramionach.  I jeszcze doszło do mnie rano słowo Jehowy, mówiące:  „Synu człowieczy, czy tamci z domu Izraela, domu buntowniczego,+ nie rzekli do ciebie: ‚Co robisz?’ 10  Powiedz im: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Jeśli chodzi o naczelnika,+ oto wypowiedź przeciwko Jerozolimie oraz całemu domowi Izraela, będącemu pośród nich”’. 11  „Powiedz: ‚Ja jestem dla was proroczą zapowiedzią.+ Jak ja uczyniłem, tak będzie im uczynione. Pójdą na wygnanie, w niewolę.+ 12  A naczelnik, który jest pośród nich, będzie w ciemnościach niósł na ramionach i wyjdzie; przebiją mur, żeby przezeń przenosić.+ Zakryje sobie twarz, aby swoim okiem nie widzieć ziemi’. 13  I rozpostrę nad nim swą sieć, a on się złapie w mą sieć łowiecką;+ i zaprowadzę go do Babilonu, do kraju Chaldejczyków,+ lecz nie będzie go widział; i tam umrze.+ 14  A wszystkich, którzy są dookoła niego ku pomocy, i wszystkie jego oddziały wojskowe rozproszę na wszystkie wiatry;+ i dobędę za nimi miecza.+ 15  I będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa, gdy ich rozrzucę między narodami i rozproszę po krajach.+ 16  I tylko niewielu mężów spośród nich zachowam od miecza,+ od klęski głodu i od zarazy, by między narodami, do których przybędą,+ opowiedzieli o wszystkich swych obrzydliwościach;+ i będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa”. 17  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: 18  „Synu człowieczy, jedz swój chleb, trzęsąc się, i pij swą wodę z niepokojem i zatroskaniem.+ 19  I powiedz ludowi ziemi: ‚Oto, co Wszechwładny Pan, Jehowa, rzekł mieszkańcom Jerozolimy w ziemi izraelskiej:+ „W zatroskaniu będą jedli swój chleb i w strachu będą pili swą wodę, żeby jej ziemia została ogołocona z tego, co ją napełnia,+ za przemoc ze strony wszystkich, którzy ją zamieszkują.+ 20  I zamieszkane miasta zostaną spustoszone,+ a kraj stanie się bezludnym pustkowiem;+ i będziecie musieli poznać, że ja jestem Jehowa”’”.+ 21  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: 22  „Synu człowieczy, cóż to za przysłowie macie na ziemi izraelskiej,+ mówiące: ‚Dni się przedłużają,+ a każda wizja obróciła się wniwecz’?+ 23  Dlatego powiedz im: ‚Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Sprawię, że zaniknie to przysłowie i już nie będą go wypowiadać jako przysłowia w Izraelu”’.+ Lecz mów do nich: ‚Przybliżyły się dni+ i treść każdej wizji’. 24  Bo pośród domu Izraela już nie będzie żadnej bezwartościowej wizji+ ani dwuznacznej wróżby.+ 25  ‚„Bo ja, Jehowa, wyrzeknę słowo, które wyrzeknę, i ono zostanie wykonane.+ Nie będzie już żadnej zwłoki,+ bo za waszych dni,+ buntowniczy domu, wyrzeknę słowo i na pewno je wykonam” — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy’”. 26  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: 27  „Synu człowieczy, oto ci z domu Izraela mówią: ‚Wizja, którą on ogląda, jest odległa o wiele dni i prorokuje on o czasach odległych’.+ 28  Dlatego powiedz im: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „‚Jeśli chodzi o którekolwiek z moich słów, nie będzie już żadnej zwłoki.+ Każde słowo, które wyrzeknę, zostanie wykonane’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”’”.+

Przypisy