Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Amosa 1:1-15

1  Słowa, które Amos, jeden z hodowców owiec w Tekoi,+ otrzymał w wizji dotyczącej Izraela+ za dni Uzzjasza,+ króla Judy, i za dni Jeroboama,+ syna Joasza,+ króla Izraela, dwa lata przed trzęsieniem ziemi.+  I przemówił: „Jehowa — z Syjonu zaryczy+ i z Jerozolimy wyda swój głos;+ i pastwiska pasterzy pogrążą się w żałobie, a szczyt Karmelu wyschnie”.+  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚„Z powodu trzech buntów Damaszku+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że młócili Gilead+ żelaznymi urządzeniami młockarskimi.  I na dom Chazaela+ ześlę ogień,+ który strawi wieże mieszkalne Ben-Hadada.+  I połamię zasuwę Damaszku,+ i wytracę mieszkańców Bikat-Awen oraz dzierżącego berło z Bet-Eden; a lud Syrii będzie musiał pójść na wygnanie do Kir”+ — powiedział Jehowa’.  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚„Z powodu trzech buntów Gazy+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że poprowadzili na wygnanie wszystkich wygnańców,+ aby ich wydać Edomowi.+  I na mur Gazy ześlę ogień,+ który strawi jej wieże mieszkalne.  I zgładzę mieszkańca Aszdodu+ oraz dzierżącego berło z Aszkelonu;+ i zawrócę swą rękę+ na Ekron,+ i poginą pozostali z Filistynów”+ — powiedział Wszechwładny Pan, Jehowa’.  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚Z powodu trzech buntów Tyru+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że wydali Edomowi wszystkich wygnańców, a także dlatego, iż nie pamiętali o przymierzu braci.+ 10  I na mur Tyru ześlę ogień, który strawi jego wieże mieszkalne’.+ 11  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚Z powodu trzech buntów Edomu+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że ścigał swego brata mieczem+ i zniweczył swe zmiłowania,+ a jego gniew rozszarpuje bezustannie; swoją furię zachowuje on bez końca.+ 12  I na Teman ześlę ogień,+ który strawi wieże mieszkalne Bocry’.+ 13  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚„Z powodu trzech buntów synów Ammona+ i z powodu czterech nie cofnę tego+ — dlatego że rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby poszerzyć swe terytorium.+ 14  I pod mur Rabby podłożę ogień,+ który strawi jej wieże mieszkalne, z sygnałem alarmowym w dniu bitwy, z nawałnicą w dniu wichury.+ 15  A ich król pójdzie na wygnanie, on wraz ze swymi książętami”+ — powiedział Jehowa’.

Przypisy