Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Przysłów 13:1-25

13  Syn tam jest mądry, gdzie jest ojcowskie karcenie,+ lecz szydercą jest ten, kto nie słyszał nagany.+  Z owocu swych ust mąż będzie spożywał dobro,+ lecz duszą postępujących zdradziecko jest przemoc.+  Kto strzeże swych ust, zachowuje swą duszę.+ Kto szeroko otwiera swe wargi — doprowadzi się do ruiny.+  Leniwy pokazuje, że pragnie — ale jego dusza nic nie ma.+ Lecz dusza pilnych zostanie obficie nasycona.+  Prawy nienawidzi fałszywego słowa,+ lecz niegodziwcy postępują haniebnie i okrywają się niesławą.+  Prawość strzeże tego, kto jest niewinny na swej drodze,+ lecz niegodziwość obala grzesznika.+  Jest taki, który udaje bogatego, a w ogóle nic nie ma;+ jest taki, który udaje ubogiego, a ma wiele majętności.  Okupem za duszę człowieka jest jego bogactwo,+ lecz ubogi nie słyszy nagany.+  Światło prawych będzie się radować,+ lecz lampa niegodziwych zostanie zgaszona.+ 10  Zuchwalstwem wywołuje się tylko zwadę,+ lecz mądrość jest u tych, którzy się wspólnie naradzają.+ 11  Majętności pochodzących z tego, co marne, ubywa,+ lecz kto zbiera ręką, ten je pomnaża.+ 12  Przewlekające się oczekiwanie przyprawia serce o chorobę,+ ale rzecz upragniona — gdy już nadejdzie — jest drzewem życia.+ 13  Kto wzgardził słowem,+ od tego wezmą zastaw; lecz kto się boi przykazania, zostanie nagrodzony.+ 14  Prawo mądrego jest źródłem życia,+ by odwrócić kogoś od sideł śmierci.+ 15  Dobra wnikliwość daje łaskę,+ lecz droga postępujących zdradziecko jest wyboista.+ 16  Każdy roztropny będzie działał z wiedzą,+ lecz głupiec będzie krzewił głupotę.+ 17  Posłaniec niegodziwy wpadnie w zło,+ lecz wierny wysłannik jest lekarstwem.+ 18  Kto lekceważy karcenie, popadnie w ubóstwo i hańbę,+ lecz kto się stosuje do upomnienia, jest wychwalany.+ 19  Spełnione pragnienie jest miłe dla duszy,+ lecz odwracanie się od zła jest dla głupców obrzydliwością.+ 20  Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry,+ lecz kto się zadaje z głupcami, temu źle się powiedzie.+ 21  Nieszczęście ściga grzeszników,+ lecz prawych nagradza dobro.+ 22  Ten, kto jest dobry, pozostawi dziedzictwo synom synów, a majątek grzesznika zostaje zachowany dla prawego.+ 23  Zaorana rola ubogich daje dużo żywności,+ ale jest taki, który zostaje zmieciony wskutek braku sądu.+ 24  Kto powstrzymuje swą rózgę, nienawidzi swego syna,+ ale miłuje go ten, kto go dogląda z karceniem.+ 25  Prawy je do nasycenia swej duszy,+ ale brzuch niegodziwych będzie pusty.+

Przypisy