Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

2 Tymoteusza 1:1-18

1  Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli+ Bożej zgodnie z obietnicą życia+ związanego z Chrystusem Jezusem,+  do Tymoteusza, dziecka umiłowanego:+ Życzliwość niezasłużona, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca, i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana.+  Wdzięczny jestem Bogu, dla którego pełnię świętą służbę,+ jak to czynili moi praojcowie,+ z czystym sumieniem,+ iż w moich błaganiach nigdy nie przestaję pamiętać o tobie,+ nocą i za dnia  gorąco pragnąc cię zobaczyć+ — gdyż pamiętam twoje łzy — aby móc się napełnić radością.  Wspominam bowiem nieobłudną+ wiarę,+ która jest w tobie i która najpierw mieszkała w twej babce Lois oraz w twej matce Eunike, a która, jak ufam, jest również w tobie.  Z tejże przyczyny przypominam ci, abyś rozniecał jak ogień+ dar+ Boży, który jest w tobie dzięki włożeniu na ciebie moich rąk.+  Albowiem Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa,+ lecz mocy+ i miłości, i trzeźwości umysłu.+  Dlatego nie wstydź się świadectwa o naszym Panu+ ani mnie, więźnia ze względu na niego,+ ale miej udział w cierpieniu+ zła dla dobrej nowiny według mocy Boga.+  On nas wybawił+ i powołał świętym powołaniem+ nie ze względu na nasze uczynki,+ lecz ze względu na swe własne zamierzenie oraz życzliwość niezasłużoną. Obdarzono nią nas w związku z Chrystusem Jezusem przed dawnymi czasy,+ 10  ale teraz stała się ona wyraźnie widoczna dzięki ujawnieniu się+ naszego Wybawcy, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć,+ natomiast na życie+ i nieskażoność+ rzucił światło+ przez dobrą nowinę,+ 11  dla której ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, i nauczycielem.+ 12  Z tejże przyczyny cierpię+ też te rzeczy, ale nie jestem zawstydzony.+ Znam bowiem tego, któremu uwierzyłem, i ufam, że jest zdolny strzec+ tego, co mu powierzyłem, aż do owego dnia.+ 13  Stale trzymaj się wzoru zdrowych+ słów usłyszanych ode mnie z wiarą i miłością, które mają związek z Chrystusem Jezusem.+ 14  Tego wspaniałego depozytu+ strzeż przez ducha świętego, który w nas mieszka.+ 15  Wiesz o tym, że wszyscy w okręgu Azji+ odwrócili się ode mnie.+ Zaliczają się do nich Figelus i Hermogenes. 16  Oby Pan obdarzył miłosierdziem dom Onezyfora,+ ponieważ często niósł mi pokrzepienie+ i nie zawstydził się moich łańcuchów.+ 17  Wręcz przeciwnie, gdy akurat był w Rzymie, pilnie mnie szukał i znalazł.+ 18  Oby Pan dał mu w owym dniu+ znaleźć miłosierdzie+ ze strony Jehowy. A wszystkie usługi, które świadczył w Efezie, znasz zupełnie dobrze.

Przypisy