Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

2 Kronik 17:1-19

17  A Jehoszafat,+ jego syn, zaczął panować w jego miejsce i umacniać swą pozycję nad Izraelem.  I porozmieszczał wojska we wszystkich warownych miastach Judy oraz umieścił załogi w ziemi judzkiej i w miastach Efraima, które zdobył Asa, jego ojciec.+  I Jehowa przez cały czas był z Jehoszafatem,+ gdyż chodził on dawniejszymi drogami Dawida, swego praojca,+ a nie szukał Baalów.+  Szukał bowiem Boga swego ojca+ i chodził według jego przykazania,+ a nie według postępowania Izraela.+  I Jehowa umocnił królestwo w jego ręku;+ i cała Juda składała Jehoszafatowi podarunki,+ tak iż obfitował w bogactwo i chwałę.+  A jego serce nabrało śmiałości na drogach+ Jehowy i nawet pousuwał z Judy wyżyny+ oraz święte pale.+  A w trzecim roku swego panowania posłał po swoich książąt, mianowicie: Ben-Chaila i Abdiasza, i Zachariasza, i Netanela, i Michajasza, by nauczali w miastach judzkich,  z nimi zaś Lewitów: Szemajasza i Netaniasza, i Zebadiasza, i Asahela, i Szemiramota, i Jehonatana, i Adoniasza, i Tobijasza, i Tob-Adoniasza, Lewitów, a z nimi Eliszamę i Jehorama, kapłanów.+  I zaczęli nauczać+ w Judzie, mając ze sobą księgę prawa Jehowy;+ a obchodząc wszystkie miasta Judy, nauczali wśród ludu. 10  I strach+ przed Jehową padł na wszystkie królestwa krain wokół Judy, i nie walczyły z Jehoszafatem.+ 11  A od Filistynów przynoszono Jehoszafatowi podarunki+ oraz pieniądze jako daninę.+ Również Arabowie+ przyprowadzali do niego trzody, siedem tysięcy siedemset baranów i siedem tysięcy siedemset kozłów.+ 12  A Jehoszafat dalej czynił postępy i rósł nader wielki;+ budował też w Judzie warownie+ oraz miasta-spichlerze.+ 13  I zajął się wieloma sprawami w miastach judzkich; w Jerozolimie zaś byli wojownicy,+ dzielni mocarze.+ 14  A oto ich stanowiska według domu ich praojców: z Judy dowódcy tysięcy, dowódca Adna, a z nim było trzysta tysięcy dzielnych mocarzy.+ 15  I podlegał mu dowódca Jehochanan, a z nim było dwieście osiemdziesiąt tysięcy. 16  I podlegał mu Amasjasz, syn Zikriego, który był ochotnikiem+ dla Jehowy, a z nim było dwieście tysięcy dzielnych mocarzy. 17  A z Beniamina+ był dzielny mocarz Eliada, z nim zaś było dwieście tysięcy ludzi uzbrojonych w łuk i tarczę.+ 18  I podlegał mu Jehozabad, a z nim było sto osiemdziesiąt tysięcy ludzi wyposażonych do wojska. 19  Oni to pełnili służbę u króla, oprócz tych, których król rozmieścił w warownych miastach+ po całej Judzie.

Przypisy