Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

2 Kronik 12:1-16

12  A gdy tylko umocniła się władza królewska Rechoboama+ i gdy już był silny, doszło do tego, że odstąpił od prawa Jehowy,+ z nim zaś cały Izrael.+  A w piątym roku króla Rechoboama+ król egipski Sziszak+ wyruszył przeciwko Jerozolimie (postępowali bowiem niewiernie wobec Jehowy),+  mając tysiąc dwieście rydwanów+ oraz sześćdziesiąt tysięcy jeźdźców; a nie dało się zliczyć+ ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu — Libijczyków,+ Sukkijczyków i Etiopczyków.+  I zdobył warowne miasta, które należały do Judy,+ i w końcu doszedł aż do Jerozolimy.+  A do Rechoboama i książąt Judy, którzy się zebrali w Jerozolimie ze względu na Sziszaka, przyszedł prorok Szemajasz+ i przemówił do nich: „Oto, co powiedział Jehowa: ‚Wy pozostawiliście mnie,+ więc i ja pozostawiłem was+ ręce Sziszaka’”.  Wówczas książęta izraelscy wraz z królem ukorzyli+ się i rzekli: „Jehowa jest prawy”.+  A gdy Jehowa ujrzał,+ że się ukorzyli, doszło do Szemajasza+ słowo Jehowy, mówiące: „Ukorzyli się.+ Nie wytracę ich i za krótką chwilę zgotuję im ocalenie, a moja złość nie wyleje się na Jerozolimę ręką Sziszaka.+  Zostaną jednak jego sługami,+ żeby poznali różnicę między służbą u mnie+ a służbą u królestw ziemi”.+  Król egipski Sziszak+ wyruszył więc przeciwko Jerozolimie i zabrał skarby domu Jehowy+ oraz skarby domu królewskiego.+ Zabrał wszystko; zabrał też złote tarcze, które uczynił Salomon.+ 10  Toteż król Rechoboam wykonał w ich miejsce tarcze miedziane i powierzył je pieczy dowódców biegaczy,+ pilnujących+ wejścia do domu króla.+ 11  Ilekroć król przychodził do domu Jehowy, owi biegacze wchodzili i je nosili, a zwracali je do wartowni biegaczy.+ 12  A ponieważ się ukorzył, więc odwrócił się od niego gniew Jehowy+ i On już nie zamierzał doszczętnie ich wytracić.+ A ponadto działy się w Judzie i dobre rzeczy.+ 13  A król Rechoboam dalej umacniał swą pozycję w Jerozolimie i panował; bo Rechoboam+ miał czterdzieści jeden lat, gdy zaczął panować, i panował siedemnaście lat w Jerozolimie — w mieście,+ które Jehowa wybrał ze wszystkich plemion Izraela, by tam umieścić swoje imię.+ Jego matka miała na imię Naama+ i była Ammonitką.+ 14  Lecz czynił on to, co złe,+ bo nie utwierdził swego serca, by szukać Jehowy.+ 15  Jeśli chodzi o sprawy Rechoboama, te pierwsze i te ostatnie,+ czyż nie opisano ich pośród słów proroka Szemajasza+ oraz wizjonera Iddo,+ według rodowodu? A między Rechoboamem+ i Jeroboamem+ przez cały czas trwały wojny. 16  W końcu Rechoboam spoczął ze swymi praojcami+ i został pogrzebany w Mieście Dawidowym;+ a w jego miejsce zaczął panować Abijasz,+ jego syn.

Przypisy