Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

2 Kronik 11:1-23

11  Kiedy Rechoboam przybył do Jerozolimy,+ natychmiast zebrał dom Judy i Beniamina,+ sto osiemdziesiąt tysięcy doborowych mężczyzn zdolnych do wojny,+ by walczyć z Izraelem i przywrócić królestwo Rechoboamowi.  Wówczas do Szemajasza,+ męża prawdziwego Boga, doszło słowo Jehowy, mówiące:  „Powiedz Rechoboamowi, synowi Salomona, królowi Judy,+ oraz całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie, mówiąc:  ‚Oto, co powiedział Jehowa: „Nie wolno wam iść i walczyć ze swymi braćmi.+ Niech każdy wróci do swego domu, bo ta rzecz stała się za moją sprawą”’”.+ Usłuchali więc słowa Jehowy i zawrócili z wyprawy przeciwko Jeroboamowi.+  A Rechoboam dalej mieszkał w Jerozolimie i zaczął budować warowne miasta w Judzie.  Odbudował więc Betlejem+ i Etam,+ i Tekoę,+  i Bet-Cur,+ i Socho,+ i Adullam,+  i Gat,+ i Mareszę,+ i Zif,+  i Adoraim, i Lachisz,+ i Azekę,+ 10  i Corę,+ i Ajjalon,+ i Hebron,+ warowne miasta, które były w Judzie i Beniaminie. 11  Ponadto umocnił warownie+ i umieścił w nich wodzów,+ jak również zapasy żywności oraz oliwę i wino, 12  a we wszystkich tych poszczególnych miastach — wielkie tarcze+ i dzidy;+ i bardzo je umocnił. I Juda oraz Beniamin pozostały przy nim. 13  A kapłani i Lewici, którzy byli w całym Izraelu, stanęli przy nim ze wszystkich swoich terenów. 14  Bo Lewici opuścili swoje pastwiska+ oraz swą posiadłość,+ po czym przyszli do Judy i Jerozolimy,+ gdyż Jeroboam+ i jego synowie odsunęli+ ich od pełnienia służby kapłańskiej dla Jehowy. 15  I ustanawiał sobie kapłanów dla wyżyn+ i dla kozłokształtnych demonów,+ i dla cielców, które uczynił.+ 16  A ze wszystkich plemion Izraela ci, którzy przykładali swe serce do szukania Jehowy, Boga Izraela, przyszli za nimi do Jerozolimy,+ by składać ofiary+ Jehowie, Bogu swych praojców. 17  I umacniali królestwo judzkie+ oraz wspierali Rechoboama, syna Salomona, przez trzy lata, bo przez trzy lata chodzili drogą Dawida i Salomona.+ 18  Potem Rechoboam wziął sobie za żonę Machalat, córkę Jerimota, syna Dawida, i Abichail, która była córką Eliaba,+ syna Jessego. 19  Z czasem urodziła mu ona synów: Jeusza i Szemariasza, i Zahama. 20  A po niej wziął sobie Maakę,+ wnuczkę Absaloma.+ Z czasem urodziła mu ona Abijasza+ i Attaja, i Zizę, i Szelomita. 21  A Rechoboam bardziej kochał Maakę, wnuczkę Absaloma, niż wszystkie inne swoje żony+ i nałożnice; wziął sobie bowiem osiemnaście żon, jak również sześćdziesiąt nałożnic i zrodził dwudziestu ośmiu synów oraz sześćdziesiąt córek. 22  Toteż Rechoboam ustanowił Abijasza, syna Maaki, głową, wodzem jego braci, gdyż zamierzał uczynić go królem. 23  Postąpił jednak rozumnie+ i porozsyłał niektórych swoich synów po wszystkich ziemiach Judy i Beniamina,+ po wszystkich miastach warownych,+ i dał im obfitość żywności,+ a także postarał się dla nich o mnóstwo żon.+

Przypisy