Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

1 Kronik 3:1-24

3  A oto synowie Dawida,+ którzy mu się urodzili w Hebronie:+ pierworodny, Amnon,+ z Achinoam+ Jizreelitki;+ drugi, Daniel, z Abigail+ z Karmelu;+  trzeci, Absalom,+ syn Maaki,+ córki Talmaja,+ króla Geszuru;+ czwarty, Adoniasz,+ syn Chaggity;+  piąty, Szefatiasz, z Abital;+ szósty, Jitream, z Egli,+ jego żony.  Sześciu urodziło mu się w Hebronie; i panował tam siedem lat i sześć miesięcy, a trzydzieści trzy lata panował w Jerozolimie.+  W Jerozolimie+ zaś urodzili mu się: Szimea+ i Szobab,+ i Natan,+ i Salomon+ — czterech z Batszeby,+ córki Ammiela,+  i Jibchar,+ i Eliszama,+ i Elifelet,+  i Nogah, i Nefeg, i Jafia,+  i Eliszama,+ i Eliada, i Elifelet+ — dziewięciu;  wszyscy oni byli synami Dawida, oprócz synów z nałożnic; była również Tamar,+ ich siostra. 10  A synem Salomona był Rechoboam,+ jego synem Abijasz,+ jego synem Asa,+ jego synem Jehoszafat,+ 11  jego synem Jehoram,+ jego synem Achazjasz,+ jego synem Jehoasz,+ 12  jego synem Amacjasz,+ jego synem Azariasz,+ jego synem Jotam,+ 13  jego synem Achaz,+ jego synem Ezechiasz,+ jego synem Manasses,+ 14  jego synem Amon,+ jego synem Jozjasz.+ 15  A synami Jozjasza byli: pierworodny, Jochanan; drugi, Jehojakim;+ trzeci, Sedekiasz;+ czwarty, Szallum. 16  A synami Jehojakima byli: jego syn Jechoniasz,+ jego syn Sedekiasz. 17  A synami Jechoniasza, gdy był więźniem, byli: jego syn Szealtiel+ 18  i Malkiram, i Pedajasz, i Szenaccar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. 19  A synami Pedajasza byli: Zerubbabel+ i Szimej; a synami Zerubbabela byli: Meszullam i Chananiasz (ich siostrą była Szelomit) 20  oraz Chaszuba i Ohel, i Berechiasz, i Chasadiasz, Juszab-Chesed — pięciu. 21  A synami Chananiasza byli: Pelatiasz+ i Jeszajasz; synowie Jeszajasza: Refajasz; synowie Refajasza: Arnan; synowie Arnana: Abdiasz; synowie Abdiasza: Szechaniasz; 22  a synowie Szechaniasza: Szemajasz, a synowie Szemajasza: Chattusz i Jigal, i Bariach, i Neariasz, i Szafat — sześciu. 23  A synami Neariasza byli: Elioenaj i Chizkiasz, i Azrikam — trzech. 24  A synami Elioenaja byli: Hodawiasz i Eliaszib, i Pelajasz, i Akkub, i Jochanan, i Delajasz, i Anani — siedmiu.

Przypisy