Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

1 Kronik 12:1-40

12  Oto ci, którzy przyszli do Dawida do Ciklag,+ gdy on jeszcze podlegał ograniczeniom z powodu Saula,+ syna Kisza; a byli to mocarze,+ pomocni w boju,  uzbrojeni w łuk, używający i prawej, i lewej+ ręki, w której mieli kamienie+ lub strzały+ w łuku.+ Byli to bracia Saula, z Beniamina.  Był naczelnik Achiezer i Joasz, synowie Szemai Gibeatczyka,+ oraz Jezjel i Pelet, synowie Azmaweta,+ a także Beracha i Jehu Anatotczyk,+  i Jiszmajasz Gibeonita,+ mocarz wśród owych trzydziestu+ i nad trzydziestoma; i Jeremiasz, i Jachazjel, i Jochanan, i Jozabad Gederatczyk,+  Eluzaj i Jerimot, i Bealiasz, i Szemariasz, i Szefatiasz Charifitczyk,  Elkana i Jiszsziasz, i Azarel, i Joezer, i Jaszobeam, Korachici,+  i Joela, i Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru.  A u boku Dawida w trudno dostępnym miejscu na pustkowiu+ stanęli pewni Gadyci, dzielni mocarze, wojownicy na wojnę, trzymający w pogotowiu wielką tarczę i dzidę,+ mający oblicza jak oblicza lwów+ i szybcy niczym gazele na górach.+  Ezer był dowódcą, drugi był Abdiasz, trzeci Eliab, 10  czwarty Miszmanna, piąty Jeremiasz, 11  szósty Attaj, siódmy Eliel, 12  ósmy Jochanan, dziewiąty Elzabad, 13  dziesiąty Jeremiasz, jedenasty Machbannaj. 14  Byli oni synami Gada,+ dowódcami wojska. Najmniejszy był równy stu, a największy — tysiącowi.+ 15  Ci w miesiącu pierwszym przeprawili się przez Jordan,+ gdy wszędzie występował z brzegów,+ a potem wypędzili wszystkich, którzy byli na nizinach — na wschodzie i na zachodzie. 16  I niektórzy synowie Beniamina oraz Judy udali się aż na owo miejsce trudno dostępne,+ do Dawida. 17  Wówczas Dawid wyszedł przed nich i odezwawszy się, rzekł do nich: „Jeżeli przyszliście do mnie ku pokojowi,+ żeby mi pomóc, to moje serce zespoli się z wami.+ Ale jeśli po to, żeby mnie zdradzić moim wrogom, choć nie ma nic złego na moich dłoniach,+ niechaj Bóg+ naszych praojców wejrzy w to i uporządkuje”.+ 18  Wtedy Amasaja, dowódcę trzydziestu, ogarnął duch:+ „Twoimi jesteśmy, Dawidzie, i z tobą jesteśmy,+ synu Jessego.Pokój, pokój tobie i pokój temu, kto ci pomaga,gdyż Bóg twój ci dopomógł”.+ Toteż Dawid ich przyjął i wyznaczył im miejsce wśród dowódców wojskowych.+ 19  A niektórzy z Manassesa zbiegli do Dawida, gdy przyszedł on z Filistynami+ stoczyć bitwę z Saulem; lecz im nie pomógł, gdyż filistyńscy władcy sojuszniczy+ po naradzie odprawili go, mówiąc: „Kosztem naszych głów zbiegnie do swego pana, Saula”.+ 20  Kiedy przyszedł do Ciklag,+ tam zbiegli do niego z Manassesa Adnach i Jozabad, i Jediael, i Michael, i Jozabad, i Elihu, i Cilletaj, dowódcy+ tysięcy należących do Manassesa. 21  I wspomagali Dawida przeciwko oddziałowi grabieżczemu,+ wszyscy bowiem byli walecznymi mocarzami,+ a potem zostali dowódcami wojskowymi; 22  bo dzień w dzień ludzie przychodzili+ do Dawida, by go wspomóc, aż powstał wielki+ obóz, niczym obóz Boży.+ 23  A oto liczby dowódców mężczyzn wyposażonych do wojska, którzy przyszli do Dawida do Hebronu,+ by na niego przenieść władzę królewską+ Saula, zgodnie z rozkazem Jehowy.+ 24  Synów Judy noszących wielką tarczę i dzidę było sześć tysięcy ośmiuset wyposażonych do wojska. 25  Z synów Symeona walecznych mocarzy wojska było siedem tysięcy stu. 26  Z synów Lewitów cztery tysiące sześciuset. 27  A Jehojada był wodzem+ synów Aarona,+ z nim zaś było trzy tysiące siedmiuset. 28  Także Cadok,+ młodzieniec nader waleczny, oraz dom jego praojców — dwudziestu dwóch dowódców. 29  A z synów Beniamina,+ braci Saula,+ było trzy tysiące; i aż do owego czasu większość z nich pilnie strzegła domu Saula. 30  A z synów Efraima było dwadzieścia tysięcy ośmiuset walecznych mocarzy,+ mężów sławnych, według domu ich praojców. 31  A z połowy plemienia Manassesa+ było osiemnaście tysięcy tych, których wyznaczono imiennie, by przyszli i uczynili Dawida królem. 32  A z synów Issachara+ — umiejących rozpoznawać czasy,+ by wiedzieć, co Izrael powinien czynić+ — było dwustu ich dowódców, a wszyscy ich bracia byli na ich rozkazy. 33  Z Zebulona+ idących do wojska, stających w szyku bojowym z wszelkim orężem wojennym, było pięćdziesiąt tysięcy, jeśli zaś chodzi o zgromadzenie się przy Dawidzie, nie mieli oni dwoistego serca. 34  A z Naftalego+ było tysiąc dowódców, z nimi zaś trzydzieści siedem tysięcy mających wielką tarczę i włócznię. 35  A z Danitów było dwadzieścia osiem tysięcy sześciuset stających w szyku bojowym. 36  A z Aszera+ było czterdzieści tysięcy idących do wojska, by stanąć w szyku bojowym. 37  A z drugiej strony Jordanu+ — z Rubenitów i Gadytów oraz połowy plemienia Manassesa było sto dwadzieścia tysięcy z wszelkim orężem wojskowym. 38  Wszyscy oni byli wojownikami, gromadzącymi się w szeregu bitewnym; z sercem niepodzielnym+ przybyli do Hebronu, by ustanowić Dawida królem nad całym Izraelem; również cała reszta Izraela była jednym sercem za tym, by ustanowić Dawida królem.+ 39  I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedząc i pijąc,+ bo ich bracia im to przygotowali. 40  Również ci, którzy byli im bliscy, aż z Issachara+ i Zebulona,+ i Naftalego,+ dostarczali żywność na osłach+ i na wielbłądach, i na mułach, i na bydle — pokarmy z mąki,+ placki ze sprasowanych fig+ i placki rodzynkowe,+ i wino,+ i oliwę,+ i bydło,+ i owce+ w obfitości, gdyż radowano się+ w Izraelu.

Przypisy