Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

1 Kronik 11:1-47

11  Po jakimś czasie wszyscy Izraelici+ zebrali się u Dawida w Hebronie,+ mówiąc: „Oto jesteśmy twoją kością i twoim ciałem.+  Zarówno wczoraj, jak i przedtem, gdy Saul jeszcze był królem, ty wyprowadzałeś Izraela i ty go przyprowadzałeś;+ a Jehowa, twój Bóg, przemówił do ciebie: ‚Ty będziesz pasł+ mój lud, Izraela, i ty zostaniesz wodzem+ nad moim ludem, Izraelem’”.  Toteż wszyscy starsi izraelscy przyszli do króla do Hebronu, a Dawid zawarł z nimi w Hebronie przymierze przed obliczem Jehowy; potem namaścili+ Dawida na króla nad Izraelem, zgodnie ze słowem Jehowy+ przekazanym przez Samuela.+  Następnie Dawid i cały Izrael wyruszyli do Jerozolimy,+ czyli do Jebus,+ gdzie mieszkańcami kraju byli Jebusyci.+  A mieszkańcy Jebus poczęli mówić do Dawida: „Nie wejdziesz tu”.+ Mimo to Dawid przystąpił do zdobywania twierdzy Syjonu,+ czyli Miasta Dawidowego.+  Rzekł więc Dawid: „Kto pierwszy pobije+ Jebusytów, zostanie naczelnikiem i księciem”. I pierwszy podszedł Joab,+ syn Cerui, i został naczelnikiem.  A Dawid zamieszkał w tym trudno dostępnym miejscu.+ Dlatego nazwano je Miastem Dawidowym.+  I zaczął budować miasto dookoła, od Nasypu po jego otoczenie, Joab zaś przywrócił do życia+ pozostałą część miasta.  I Dawid stawał się coraz większy,+ bo Jehowa Zastępów był z nim.+ 10  Oto naczelnicy mocarzy,+ którzy należeli do Dawida, zdecydowanie wspierający go wraz z całym Izraelem w jego królowaniu, by uczynić go królem według słowa Jehowy+ co do Izraela. 11  A oto spis mocarzy, którzy należeli do Dawida: Jaszobeam,+ syn Chachmonity, stojący na czele owych trzech. Wywijał on włócznią nad trzystu zabitymi za jednym razem.+ 12  A po nim Eleazar,+ syn Dody Achochity.+ Był on wśród trzech mocarzy.+ 13  On to był z Dawidem w Pas-Dammim,+ gdzie Filistyni zebrali się na wojnę. A była tam połać pola pełna jęczmienia, lud zaś uciekł przed Filistynami.+ 14  Lecz on stanął w środku tej połaci i ją uratował, i raził Filistynów, tak iż Jehowa wybawił,+ sprawiając wielkie wybawienie.+ 15  A trzech spośród tych trzydziestu+ stojących na czele zeszło ku skale do Dawida do jaskini Adullam,+ podczas gdy obóz Filistynów obozował na nizinie Refaim.+ 16  Dawid zaś był wtedy w miejscu trudno dostępnym;+ a w Betlejem była wówczas załoga filistyńska.+ 17  Po jakimś czasie Dawid wyraził gorące życzenie, mówiąc: „O, gdybym to mógł się napić+ wody z cysterny betlejemskiej,+ która jest przy bramie!” 18  Wtedy ci trzej przedarli się do obozu Filistynów i naczerpali wody z cysterny betlejemskiej, która jest przy bramie, i niosąc, przynieśli ją Dawidowi.+ A Dawid nie chciał jej pić, lecz wylał ją dla Jehowy.+ 19  I powiedział: „Jest nie do pomyślenia, przez wzgląd na mojego Boga, żebym to uczynił! Czyż miałbym pić krew+ tych mężów — kosztem ich dusz? Przynieśli ją bowiem z narażeniem swych dusz”. I nie chciał jej pić.+ Oto, czego dokonali ci trzej mocarze. 20  Abiszaj zaś,+ brat Joaba,+ stanął na czele trzech; i wywijał włócznią nad trzystu zabitymi, miał też opinię jak ci trzej. 21  Z tych trzech był on wybitniejszy niż dwaj pozostali i został ich dowódcą; lecz pierwszym trzem nie dorównał.+ 22  Benajasz+ zaś — syn Jehojady,+ syn dzielnego męża — który dokonał wielu czynów w Kabceel,+ zabił dwóch synów Ariela z Moabu; on też w dniu, gdy spadł śnieg, zszedł do dołu wodnego i zabił tam lwa.+ 23  I to on zabił Egipcjanina, męża nadzwyczaj wysokiego, mającego pięć łokci wzrostu.+ A w ręku tego Egipcjanina była włócznia+ niczym wał tkacki; on jednak podszedł do niego z kijem i wyrwał włócznię z ręki Egipcjanina, i zabił go jego własną włócznią.+ 24  Tych rzeczy dokonał Benajasz, syn Jehojady, i miał on imię wśród owych trzech mocarzy. 25  A chociaż był wybitniejszy niż tych trzydziestu, to jednak pozycją nie dorównał pierwszym trzem.+ Lecz Dawid ustanowił go nad swoją strażą przyboczną.+ 26  A mocarzami wojsk byli: Asahel,+ brat Joaba, Elchanan,+ syn Dody z Betlejem, 27  Szammot+ Haroryta, Chelec Pelonita,+ 28  Ira,+ syn Ikkesza Tekoity, Abiezer Anatotczyk,+ 29  Sibbechaj+ Chuszatyta, Ilaj Achochita,+ 30  Maharaj+ Netofatyta,+ Cheled,+ syn Baana Netofatyty, 31  Itaj, syn Ribaja+ z Gibei+ spośród synów Beniamina,+ Benajasz Piratonita,+ 32  Churaj z dolin Gaasz,+ Abiel Arbatczyk, 33  Azmawet Bacharumita,+ Eliachba Szaalbonita, 34  synowie Haszema Gizonity, Jonatan,+ syn Szagego Hararyty, 35  Achiam, syn Sachara+ Hararyty, Elifal,+ syn Ura, 36  Chefer Mecheratyta, Achijasz Pelonita, 37  Checro z Karmelu,+ Naaraj, syn Ezbaja, 38  Joel, brat Natana,+ Mibchar, syn Hagriego, 39  Celek Ammonita, Nachraj Berotczyk, giermek Joaba, syna Cerui, 40  Ira Itryta, Gareb+ Itryta, 41  Uriasz+ Hetyta,+ Zabad, syn Achlaja, 42  Adina, syn Szizy Rubenity, głowa Rubenitów, przy którym było trzydziestu; 43  Chanan, syn Maaki, Joszafat Mitnita, 44  Uzzija Aszteratyta, Szama i Jejel, synowie Chotama Aroeryjczyka, 45  Jediael, syn Szimriego, i jego brat Jocha, Ticyta, 46  Eliel Machawita oraz Jeribaj i Joszawiasz, synowie Elnaama, i Jitma Moabita. 47  Eliel i Obed, i Jaasjel Mecobaita.

Przypisy