Istnieje różnica między chęcią bycia lojalnym, twierdzeniem, że jesteśmy lojalni, a rzeczywistym zachowywaniem lojalności wobec Jehowy. Pokazuje to relacja biblijna zawarta w Księdze Wyjścia, rozdziałach 20, 24, 32 i 34.

Na podstawie Wyjścia 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.