Posłuchajmy, jak Jezus odważnie daje świadectwo prawdzie korzystając ze swojej niezwykłej umiejętności nauczania.

Na podstawie Mateusza 21:23-46; 22:15-46.