Relacja biblijna zawarta w Księdze Wyjścia, rozdziałach od 3 do 15, dowodzi, że Bóg, który rozdzielił wody Morza Czerwonego, wybawi również ciebie, jeśli przejawiasz wiarę i wytrwałość.

Na podstawie Wyjścia 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.