Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Dlaczego pola z nazwami ksiąg biblijnych na panelu nawigacyjnym mają różne kolory?

Dlaczego pola z nazwami ksiąg biblijnych na panelu nawigacyjnym mają różne kolory?

Różnymi kolorami wyróżniono osiem grup ksiąg biblijnych. Ten sam podział na grupy można znaleźć w pytaniu 19 w broszurze Poznaj Słowo Boże.