Kiedy oglądasz nagranie jakiejś publikacji, korzystaj z przycisku „Biblia”. Aby przejść do cytowanego wersetu i go obejrzeć, zatrzymaj nagranie. Potem wróć do oglądanego wcześniej materiału, by wznowić odtwarzanie.