Strona z Biblią pozwala oglądać poszczególne księgi biblijne w Przekładzie Nowego Świata, które zostały już nagrane. Można też oglądać poszczególne wersety, które nie zostały nagrane jako część Przekładu Nowego Świata, ale które nagrano na potrzeby różnych publikacji. Z aplikacji można wejść do innych publikacji i filmów dostępnych w serwisie jw.org.