Dla języków, które nie posługują się alfabetem łacińskim, słowa i frazy są wyświetlane także w zapisie łacińskim.