Ustawienia umożliwiają dopasowanie parametrów wyświetlania tv.jw.org do osobistych preferencji.

Kliknij lub naciśnij ikonę Ustawienia i postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej:

Uwaga: Ustawienia te dotyczą wyłącznie przeglądarki internetowej oraz urządzenia przenośnego, na którym jest ona używana. Jeśli pamięć tymczasowa przeglądarki zostanie wyczyszczona, nastąpi powrót do ustawień domyślnych.

 Wybieranie preferowanej rozdzielczości filmu

  • Kliknij lub naciśnij przycisk z preferowaną rozdzielczością filmu.

  • Kliknij lub naciśnij Zapisz, żeby zapisać ustawienia.

Co oznaczają te liczby? Odnoszą się do pionowej rozdzielczości ekranu, która wpływa na jakość filmu. Większa liczba oznacza lepszą jakość odtwarzania, która wymaga szybszego połączenia z Internetem.

W poniższej tabeli opisano dostępne rozdzielczości:

Rozdzielczość

Opis

240p

Najniższa rozdzielczość. Sprawdza się na urządzeniach z małym ekranem.

360p

Niska rozdzielczość. Sprawdza się na urządzeniach z małym ekranem.

480p

Standardowa rozdzielczość. Sprawdza się na tabletach, monitorach komputerowych oraz telewizorach standardowej rozdzielczości.

720p

Wysoka rozdzielczość (HD). Sprawdza się na monitorach komputerowych o rozdzielczości wyższej niż 1024x768 lub na telewizorach HD o rozdzielczości 1280x720.

1080p

Najwyższa rozdzielczość (HD). Sprawdza się na monitorach komputerowych o rozdzielczości pionowej co najmniej 1080 pikseli lub na telewizorach HD o rozdzielczości 1920x1080.

Po co zmieniać rozdzielczość? Jeżeli twoje połączenie internetowe jest wolne, a film często się zatrzymuje lub zacina, praktyczniejsze może okazać się wybranie niższej rozdzielczości. Ustaw taką rozdzielczość, która sprawdza się na twoim komputerze lub urządzeniu. Możesz się też zdecydować na niższą rozdzielczość, jeśli za połączenie internetowe chcesz mniej płacić.

Na co to wpłynie? Na twoim komputerze lub urządzeniu filmy na tv.jw.org będą się odtwarzać tylko w takiej rozdzielczości, jaką ustawisz. (Zobacz instrukcję „Oglądanie kanałów transmisji strumieniowej na tv.jw.org”).

Jeśli wybierzesz opcję Automatycznie, tv.jw.org ustawi rozdzielczość obrazu optymalną dla ekranu twojego komputera lub urządzenia.

 Włączanie lub wyłączanie napisów

W niektórych filmach istnieje opcja włączenia napisów. Napisy wyświetlą się w tym samym języku, w którym jest nagrany film.

  • Jeśli chciałbyś włączyć napisy, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj dostępne napisy.

  • Cofnij zaznaczenie, jeśli nie chcesz oglądać napisów.

  • Kliknij lub naciśnij Zapisz, żeby zapisać ustawienia.

Uwaga: Ustawienia te wpłyną na wszystkie filmy, które mają napisy — zarówno na odtwarzane w sekcji Transmisja strumieniowa, jak i w sekcji Filmy na życzenie.

 Wybieranie ulubionego kanału transmisji strumieniowej

System automatycznie zapamiętuje, jaki kanał transmisji strumieniowej był odtwarzany jako ostatni, i uruchomi go, gdy następnym razem włączysz Transmisję strumieniową.

Być może wolisz jednak, żeby na twoim urządzeniu w sekcji Transmisja strumieniowa za każdym razem uruchamiał się jakiś konkretny kanał. Na przykład jeśli masz dzieci, możesz na tablecie, z którego korzystają, wybrać taką opcję, by automatycznie włączał się kanał Dzieci.

  • Żeby w Transmisji strumieniowej za każdym razem włączał się ten sam kanał, przejdź do Ustawień i go zaznacz.

  • Żeby powrócić do ustawień domyślnych, wybierz Zacznij odtwarzanie od ostatnio wybranego kanału.

  • Kliknij lub naciśnij Zapisz, żeby zapisać ustawienia.