Sekcja Filmy na życzenie umożliwia oglądanie dowolnego filmu z JW Broadcasting, zapewniając pełną kontrolę odtwarzania (zatrzymaj, przewiń, przejdź do następnego). Pozwala oglądać pojedyncze materiały lub wszystkie filmy z danej kolekcji.

(Uwaga: Twój pilot może wyglądać inaczej niż przedstawiony w tym samouczku).

Wybierz Filmy na życzenie na stronie startowej, żeby zobaczyć dostępne kategorie filmów. Postępuj według poniższych kroków, aby odszukiwać i oglądać materiały wideo:

 Znajdź film

Poruszaj się po menu z kategoriami za pomocą pilota Amazon Fire TV. Naciśnij przycisk Select, aby wybrać wskazaną kategorię.

Niektóre filmy można znaleźć w kilku kategoriach. Na przykład film Powrót syna marnotrawnego można znaleźć w kategoriach Filmy, Rodzina oraz Nastolatki.

Każdy wiersz przedstawia inną kolekcję filmów. Nazwa kolekcji znajduje się nad wierszem.

Korzystaj z pilota, aby przemieszczać się po kolekcjach.

 • górę lub w dół, żeby przejść do innej kolekcji.

 • prawo lub w lewo, żeby przewijać filmy w kolekcji.

 • W każdej kolekcji znajduje się opcja Odtwórz wszystkie. Wybierz tę opcję, aby odtworzyć wszystkie filmy z danej kolekcji, zaczynając od pierwszego. Odtwarzanie filmów zatrzyma się po ostatnim z kolekcji.

Wybierz film, aby wyświetlić ekran Informacje o filmie.

Wybierz jedną z poniższych czynności:

 • Odtwórz: Odtwórz film od początku.

 • Odtwórz wszystkie: Odtwórz wszystkie filmy z kolekcji, począwszy od aktualnie wybranego. Odtwarzanie zostanie zakończone po ostatnim filmie w kolekcji.

 • Wznów: Rozpocznij odtwarzanie filmu od miejsca, w którym ostatnio przerwałeś.

Lista poniżej ekranu Informacje o filmie wyświetla inne filmy z tej kolekcji. Naciśnij w dół, by przejść do kolekcji. Naciśnij w górę, żeby powrócić do ekranu Informacji o filmie.

 Kontroluj odtwarzanie filmu

W trakcie odtwarzania filmu w sekcji Filmy na życzenie, możesz kontrolować odtwarzanie przy pomocy pilota Amazon Fire TV.

 • Odtwórz/Zatrzymaj: Zatrzymuje film. Naciśnij przycisk ponownie, żeby wznowić odtwarzanie.

 • Przewiń do przodu lub w prawo: Szybkie przewijanie filmu do przodu. Gdy suwak odtwarzania dojdzie do miejsca, od którego chcesz oglądać, naciśnij przycisk Odtwórz.

 • Przewiń do tył lub w lewo: Szybkie przewijanie filmu do tyłu. Gdy suwak odtwarzania dojdzie do miejsca, od którego chcesz oglądać, naciśnij przycisk Odtwórz.

 • Wróć: Powrót do ekranu Informacje o filmie.

 Oglądaj polecane lub najnowsze filmy

Strona startowa JW Broadcasting zawiera dwie specjalne kolekcje Filmów na życzenie:

 1. Polecane: Szczególnie polecane filmy, które są powiązane z naszymi zebraniami w tygodniu lub rodzinnym wielbieniem Boga.

 2. Najnowsze: Ostatnio dodane filmy.