Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Cookies i podobne technologie wykorzystywane w serwisie WOL.JW.ORG

Cookies i podobne technologie wykorzystywane w serwisie WOL.JW.ORG

Istnieją różne rodzaje plików cookies, które spełniają rozmaite funkcje i co do zasady zwiększają wygodę użytkowania strony internetowej. Poniżej znajdują się przykłady takich cookies i podobnych technologii.

Nazwa cookies

Cel

Czas przechowywania *

Kategoria

fontScale

Pozwala na dopasowanie rozmiaru czcionki na stronie.

1 rok

Funkcji

audioPlayer

Pozwala na domyślne ukrywanie paska odtwarzania audio.

1 rok

Funkcji

audioContinuousPlay

Pozwala na wyłączenie odtwarzania ciągłego nagrań audio w publikacjach.

1 rok

Funkcji

prox

Pozwala zapisać preferencję domyślnego zakresu wyszukiwania.

1 rok

Funkcji

rank

Pozwala zapisać preferencję domyślnego sposobu sortowania wyników.

1 rok

Funkcji

syncrsconf

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

synclib

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

synclang

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

synclocale

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

synclangsym

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

synclangscript

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

syncdir

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną bibliotekę do wyświetlania treści w innym języku.

1 rok

Funkcji

rsconf

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

lib

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

lang

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

locale

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

ckLang

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

dir

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

script

Jedno z kilku ustawień, które pozwalają wybrać domyślną wyświetlaną bibliotekę.

1 rok

Funkcji

rb

Pozwala na wybranie wyświetlania zapisu fonetycznego, jeśli są dostępne.

1 rok

Funkcji

rbMsg

Pozwala na odrzucenie komunikatu o dostępności zapisu fonetycznego.

1 rok

Funkcji

glossaryFilter

Pozwala na zapisanie ustawień filtra dla haseł słownikowych.

1 rok

Funkcji

audioLanguage

Jedno z ustawień, które pozwala na zapisanie preferowanego języka dla odtwarzania plików audio.

1 rok

Funkcji

audioLanguageName

Jedno z ustawień, które pozwala na zapisanie preferowanego języka dla odtwarzania plików audio.

1 rok

Funkcji

showStudy

Pozwala na wybranie, czy wraz z otwieraniem treści strony będzie też otwierany okno do studium.

1 rok

Funkcji

binavview

Pozwala na wybranie układu panelu nawigacji Biblii.

1 rok

Funkcji

oldIe

Pozwala użytkownikowi korzystającemu ze starszych wersji Internet Explorer na wskazanie, że widział komunikat o zalecanej aktualizacji danej wersji przeglądarki.

1 rok

Funkcji

preferredVideoResolution

Pozwala użytkownikowi zapisać preferowaną jakość video.

1 rok

Funkcji

mru

Pozwala użytkownikowi zobaczyć listę ostatnio używanych bibliotek.

Nieokreślony (lokalnie)

Funkcji

Zobacz też: Cookies i podobne technologie wykorzystywane w niektórych z naszych serwisów internetowych.

^ ak. 6 Gdy jako okres przechowywania podano „Nieokreślony (lokalnie)”, wskazuje to, że dane są zapamiętywane przez przeglądarkę, a nie zapisywane jako plik cookies. Dane przechowywane w ten sposób są zachowywane na czas nieokreślony, dopóki użytkownik nie usunie ich ze swojej przeglądarki.