Przejdź do zawartości

Cookies i podobne technologie wykorzystywane w serwisie APPS.JW.ORG

Cookies i podobne technologie wykorzystywane w serwisie APPS.JW.ORG

Istnieją różne rodzaje plików cookies, które spełniają rozmaite funkcje i co do zasady zwiększają wygodę użytkowania strony internetowej. Poniżej znajdują się przykłady takich cookies i podobnych technologii.

Nazwa cookies

Cel

Czas przechowywania *

Kategoria

session, oidc_session, mod_auth_openidc_*

Umożliwia nam identyfikowanie uwierzytelnionych użytkowników i chronienie strony przed szkodliwymi użytkownikami.

24 godziny

Niezbędne

ckVS, ckSTS

Pozwala nam przekierować użytkownika na stronę logowania, gdy jego sesja wygasła.

24 godziny

Funkcji

XSRF-TOKEN

Zapewnia ochronę przed atakami CSRF (oszustwami z użyciem żądań krzyżowych).

24 godziny

Niezbędne

jw.login.username

Umożliwia automatyczne pojawianie się nazwy użytkownika na stronie logowania, gdy ten powraca na stronę. Ta funkcja jest włączona jedynie wtedy, gdy włączy ją użytkownik.

Nieokreślony (lokalnie)

Funkcji

ckAppsLang

Umożliwia użytkownikowi automatyczne otwieranie strony w języku, który wybrał wcześniej.

1 rok

Funkcji

recent-languages

Pozwala użytkownikowi wybrać jeden z ostatnio używanych języków w oknie wyboru na stronie.

Nieokreślony (lokalnie)

Funkcji

ckWikiSort*

Pozwala na automatyczne sortowanie dokumentów użytkownika w taki sposób, jaki wybrał on wcześniej.

24 godziny

Funkcji

ckMessagesSort*

Pozwala na automatyczne sortowanie wiadomości użytkownika w taki sposób, jaki wybrał on wcześniej.

24 godziny

Funkcji

ckChangeUserView

Pozwala na automatyczne wyświetlanie na stronie rozwijanych obszarów tekstowych w taki sam sposób, jaki użytkownik wybrał wcześniej

24 godziny

Funkcji

jwo.geocode-typeahead.recent-results

Pozwala użytkownikowi zobaczyć ostatnie wyniki w polu wyszukiwania zebrań.

Nieokreślony (lokalnie)

Funkcji

jwo.meeting-search.components.common.results.auto-update

Pozwala użytkownikowi zobaczyć zmiany w Google Maps z aktualizacją na żywo podczas korzystania z pola wyszukiwania zebrań.

Nieokreślony (lokalnie)

Funkcji

jwo.administration.manage-users.removed-username, jwo.administration.manage-users.success-username

Pozwala administratorowi zobaczyć informacje o użytkowniku, któremu ostatnio dodał prawa albo odebrał prawa.

Nieokreślony (lokalnie)

Funkcji

Zobacz też: Cookies i podobne technologie wykorzystywane w niektórych z naszych serwisów internetowych.

^ ak. 6 Gdy jako okres przechowywania podano „Nieokreślony (lokalnie)”, wskazuje to, że dane są zapamiętywane przez przeglądarkę, a nie zapisywane jako plik cookies. Dane przechowywane w ten sposób są zachowywane na czas nieokreślony, dopóki użytkownik nie usunie ich ze swojej przeglądarki.