Przejdź do zawartości

Czy doczekamy się kiedyś sprawiedliwego świata?

Niesprawiedliwość wydaje się wszechobecna. Weź pod uwagę dwa przykłady.

  •  W styczniu 2018 roku sędzia w Stanach Zjednoczonych wydała nakaz zwolnienia mężczyzny, który spędził w więzieniu prawie 38 lat. Został oczyszczony z zarzutów na podstawie wyników badań DNA.

  •  We wrześniu 1994 roku w pewnym kraju afrykańskim uwięziono trzech młodych mężczyzn, ponieważ odmówili pełnienia służby wojskowej ze względu na sumienie. W 2020 roku minęło 26 lat, odkąd przebywają w więzieniu. Nigdy nie wniesiono przeciwko nim oficjalnego oskarżenia ani nie postawiono ich przed sądem.

Jeśli i ty zostałeś kiedyś niesprawiedliwie potraktowany, możesz czuć się jak żyjący w czasach biblijnych Hiob, który powiedział: „Chociaż wołam o pomoc, nie ma sprawiedliwości” (Hioba 19:7). Czy więc sprawiedliwość to tylko marzenie, które nigdy się nie spełni? Mogłoby się tak wydawać. Ale Biblia obiecuje, że nadejdzie czas, kiedy zapanuje prawdziwa sprawiedliwość. Co więcej, mądre rady z tej Księgi mogą ci pomóc radzić sobie z niesprawiedliwym traktowaniem już teraz.

Jakie są przyczyny niesprawiedliwości?

Niesprawiedliwość to skutek postępowania ludzi, którzy ignorują prawa i zasady Boże. Natomiast według Biblii sprawiedliwość pochodzi od Boga (Izajasza 51:4). Słowo przetłumaczone w Biblii na „sprawiedliwość” ma ścisły związek ze słowem „prawość” (Psalm 33:5). Prawe postępowanie, czyli zgodne z miernikami Bożymi, prowadzi do sprawiedliwości. Z kolei do niesprawiedliwości prowadzi grzech, czyli łamanie Bożych praw i zasad. Co przyczynia się do niesprawiedliwości?

  •  Egoizm. Samolubne pragnienia i grzech są ściśle ze sobą związane (Jakuba 1:14, 15). Wiele osób wykorzystuje innych, żeby zdobyć to, co chce. Tymczasem Bóg pragnie, żebyśmy dobro innych stawiali ponad własne (1 Koryntian 10:24).

  •  Niewiedza. Niektórzy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że krzywdzą drugich. Ale to wcale ich nie usprawiedliwia. W oczach Boga takie postępowanie nadal jest grzechem (Rzymian 10:3). W gruncie rzeczy niewiedza doprowadziła do jednego z największych przejawów niesprawiedliwości — do zabicia Jezusa Chrystusa (Dzieje 3:15, 17).

  •  Wadliwy system społeczny. W teorii polityka, handel i religia powinny stać na straży sprawiedliwości i równości społecznej. A w rzeczywistości są źródłem nieporozumień, korupcji, uprzedzeń, chciwości, nierówności ekonomicznych i nietolerancji. Wszystko to sprawia, że na co dzień spotykamy się z niesprawiedliwością. To prawda, że niektórzy mają dobre intencje. Ale ostatecznie wszelkie wysiłki ludzi, którzy lekceważą kierownictwo Boga, są skazane na porażkę (Kaznodziei 8:9; Jeremiasza 10:23).

Czy niesprawiedliwość jest Bogu obojętna?

W żadnym wypadku! Bóg nienawidzi nie tylko niesprawiedliwości, ale też postaw i działań, które do niej prowadzą (Przysłów 6:16-18). Polecił prorokowi Izajaszowi napisać: „Ja, Jehowa *, kocham sprawiedliwość, a nienawidzę rozboju i nieprawości” (Izajasza 61:8).

Bóg chce, żeby ludzie postępowali sprawiedliwie. Świadczy o tym Prawo, które dał starożytnym Izraelitom. Bóg zabronił izraelskim sędziom brać łapówki czy w inny sposób wypaczać sprawiedliwość (Powtórzonego Prawa 16:18-20). Potępił Izraelitów, którzy wykorzystywali biednych i pokrzywdzonych. I ostatecznie odrzucił ich jako naród za to, że uparcie lekceważyli Jego prawa (Izajasza 10:1-3).

Czy Bóg usunie niesprawiedliwość?

Oczywiście! Za pośrednictwem Jezusa Chrystusa Bóg usunie grzech — główną przyczynę niesprawiedliwości — i sprawi, że ludzie staną się doskonali (Jana 1:29; Rzymian 6:23). Już ustanowił Królestwo, które całkowicie zmieni obecną sytuację. Wtedy każdy będzie traktowany sprawiedliwie (Izajasza 32:1; 2 Piotra 3:13). Żeby dowiedzieć się więcej o tym niebiańskim Królestwie, obejrzyj film Czym jest Królestwo Boże?

Jak będzie wyglądało życie w sprawiedliwym nowym świecie?

Kiedy na ziemi zapanuje sprawiedliwość, wszyscy ludzie będą żyć spokojnie i bezpiecznie (Izajasza 32:16-18). Bóg jednakowo ceni każde ludzkie życie, dlatego każdy będzie mógł liczyć na bezstronne traktowanie. Smutek, rozpacz i ból, które często towarzyszą niesprawiedliwości, znikną na zawsze. Nawet bolesne wspomnienia z czasem „nie będą już przychodziły na myśl” (Izajasza 65:17; Objawienie 21:3, 4). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Czego dokona Królestwo Boże?”.

Czy możemy zaufać Bożej obietnicy?

Tak. Biblia jest dokładna pod względem historycznym i naukowym, wewnętrznie spójna i zawiera wiele proroctw, które już się spełniły. A to wszystko wskazuje, że można ufać jej obietnicom. Więcej dowodów znajdziesz w podanych niżej materiałach.

Czy walczyć z niesprawiedliwością już teraz?

Uczciwi ludzie w czasach biblijnych nie byli bierni wobec niesprawiedliwości. Na przykład apostołowi Pawłowi groził niesprawiedliwy proces, który mógł doprowadzić do jego śmierci. Zamiast bezczynnie czekać na to, co się stanie, użył dostępnych środków prawnych i odwołał się do Cezara (Dzieje 25:8-12).

Jednak ludzie nie są w stanie sami usunąć niesprawiedliwości, która w dzisiejszym świecie jest tak wszechobecna (Kaznodziei 1:15). Ale wiara w sprawiedliwy nowy świat obiecany przez Boga pomaga skrzywdzonym odzyskać spokój wewnętrzny. Przekonało się już o tym wiele osób.

^ ak. 9 Jehowa to osobiste imię Boga (Psalm 83:18).