Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Przysłów 3:5, 6 — „Nie polegaj na swoim rozsądku”

„Zaufaj Jehowie całym sercem i nie polegaj na własnym zrozumieniu. Pamiętaj o Bogu na wszystkich drogach, a On wyprostuje twoje ścieżki” (Przysłów 3:5, 6, Przekład Nowego Świata).

„Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku. Poznawaj Go na każdej swej drodze, a On twe ścieżki wyrówna” (Przysłów 3:5, 6, Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Znaczenie Przysłów 3:5, 6

Zamiast podejmować decyzje na własną rękę, powinniśmy szukać kierownictwa u Boga Jehowy *.

„Zaufaj Jehowie całym sercem”. Pokazujemy, że ufamy Bogu, kiedy postępujemy tak, jak On tego wymaga. Musimy Mu ufać całkowicie, całym swoim sercem. W Biblii słowo „serce” zwykle odnosi się do wnętrza człowieka — do jego uczuć, pobudek, myśli i nastawienia. Dlatego ufanie Bogu całym sercem nie ogranicza się tylko do uczuć. To świadoma decyzja, która wypływa z głębokiego przekonania, że Stwórca wie, co jest dla nas najlepsze (Rzymian 12:1).

„Nie polegaj na własnym zrozumieniu”. Powinniśmy ufać Bogu, ponieważ nasz sposób myślenia jest niedoskonały. Co by się stało, gdybyśmy polegali wyłącznie na samych sobie albo pozwalali, żeby naszym postępowaniem kierowały wyłącznie uczucia? Moglibyśmy podejmować decyzje, które początkowo wydają się dobre, ale ostatecznie przynoszą złe skutki (Przysłów 14:12; Jeremiasza 17:9). Mądrość Boża nieporównanie góruje nad naszą (Izajasza 55:8, 9). Kiedy więc się nią kierujemy, będziemy prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie (Psalm 1:1-3; Przysłów 2:6-9; 16:20).

„Pamiętaj o Bogu na wszystkich drogach”. Powinniśmy uwzględniać punkt widzenia Boga w każdej istotnej dziedzinie naszego życia i przy podejmowaniu każdej ważnej decyzji. Jak to robić? Możemy prosić Go w modlitwie o wskazówki i stosować się do tego, co mówi w swoim Słowie, Biblii (Psalm 25:4; 2 Tymoteusza 3:16, 17).

„On wyprostuje twoje ścieżki”. Bóg ‛prostuje naszą ścieżkę’, pomagając nam żyć zgodnie z Jego sprawiedliwymi zasadami (Przysłów 11:5). Dzięki temu unikamy niepotrzebnych problemów i prowadzimy o wiele szczęśliwsze życie (Psalm 19:7, 8; Izajasza 48:17, 18).

Kontekst Przysłów 3:5, 6

Księga Przysłów zawiera podstawowe zasady dotyczące tego, jak prowadzić szczęśliwe życie, które podoba się Bogu. Pierwszych dziewięć rozdziałów zostało napisanych w formie ojcowskich rad dla ukochanego syna. Rozdział 3 podkreśla, jakie korzyści odnoszą ci, którzy cenią mądrość naszego Stwórcy i kierują się nią w życiu (Przysłów 3:13-26).

^ ak. 3 Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18).