Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Objawienie 21:4 — „I otrze wszelką łzę z oczu ich”

Objawienie 21:4 — „I otrze wszelką łzę z oczu ich”

 „Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu. To, co było kiedyś, przeminęło” (Objawienie 21:4, Przekład Nowego Świata).

 „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły” (Objawienie 21:4, Biblia warszawska).

Znaczenie Objawienia 21:4

 Bóg obiecuje usunąć nie tylko ból i cierpienia, które dzisiaj dotykają ludzi, ale również ich źródło.

 „Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy”. Te słowa potwierdzają obietnicę Jehowy a zapisaną przez proroka Izajasza, że Bóg „otrze łzy z każdej twarzy” (Izajasza 25:8; Objawienie 7:17). Pokazują one, jak czule Bóg troszczy się o wszystkich, którzy rozpaczają z powodu utraty ukochanej osoby lub z jakiejś innej przyczyny.

 „Nie będzie już śmierci”. To sformułowanie można również oddać jako „śmierć nie będzie już dłużej istnieć” lub „nie będzie już żadnej śmierci”. Bóg obiecuje usunąć śmierć oraz spowodowane nią cierpienia. Obiecuje też, że nastąpi zmartwychwstanie (1 Koryntian 15:21, 22). W rezultacie śmierć „zostanie unicestwiona” (1 Koryntian 15:26).

 „Nie będzie już (...) krzyku ani bólu”. Ta obietnica Boga nie oznacza, że ludzie staną się niewrażliwi na wszelki ból, łącznie z bólem fizycznym, który jest naturalnym sygnałem ostrzegającym nas przed niebezpieczeństwem lub potencjalnym urazem. Słowa te wskazują raczej na to, że ludzie nie będą już odczuwać psychicznego, emocjonalnego i fizycznego bólu spowodowanego grzechem b i niedoskonałością (Rzymian 8:21, 22).

 „To, co było kiedyś, przeminęło”. To końcowe zdanie podsumowuje ogromne zmiany, jakie czekają ludzi. W pewnym opracowaniu napisano: „Stary tryb życia, którego nieodłączną częścią były śmierć, żałoba, płacz i ból, zostanie zastąpiony nowym”. Ludzie będą mogli już wiecznie cieszyć się życiem na ziemi w idealnych warunkach, zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Boga (Rodzaju 1:27, 28).

Kontekst Objawienia 21:4

 Na początku rozdziału 21 apostoł Jan opisuje to, co ujrzał w wizji: „Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię” (Objawienie 21:1). Jan posługuje się symbolicznym językiem, żeby opisać radykalną zmianę, o której jest mowa również w innych miejscach w Biblii (Izajasza 65:17; 66:22; 2 Piotra 3:13). Niebiański rząd Boży, czyli „nowe niebo”, zastąpi wszystkie rządy ludzkie i zapanuje nad „nową ziemią”, czyli nowym społeczeństwem ludzi żyjących na ziemi (Izajasza 65:21-23).

 Co wskazuje na to, że ta wizja odnosi się do życia na ziemi? Po pierwsze, poprzedzają ją słowa: „Przybytek Boży jest pośród ludzi” (Objawienie 21:3). Wynika z tego, że ta obietnica nie dotyczy aniołów w niebie, ale ludzi żyjących na ziemi. Po drugie, wizja ta opisuje świat, w którym „nie będzie już śmierci” (Objawienie 21:4). Śmierć nigdy nie istniała w niebie — spotyka tylko ludzi (Rzymian 5:14). Nasuwa się więc logiczny wniosek, że ten werset opisuje przyszłe warunki na ziemi.

 Obejrzyj poniższy film, żeby poznać zarys treści Księgi Objawienia.

a Jehowa to imię Boga (Psalm 83:18). Zobacz artykuł „Kim jest Jehowa?”.

b W Biblii słowo „grzech” odnosi się do każdego działania, zaniechania, uczucia lub myśli, które są niezgodne z normami Boga (1 Jana 3:4). Zobacz artykuł „Czym jest grzech?”.