Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Mateusza 6:34 — „Nie martwcie się o jutro”

„Nigdy więc nie zamartwiajcie się o następny dzień, bo następny dzień będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć własnych problemów” (Mateusza 6:34, Przekład Nowego Świata).

„Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów” (Mateusza 6:34, Edycja Świętego Pawła).

Znaczenie Mateusza 6:34

Tymi słowami Jezus zapewnił swoich słuchaczy, że nie muszą się zamartwiać, czyli przesadnie martwić tym, co się stanie w przyszłości. Lepiej rozwiązywać problemy danego dnia, a nie myśleć o kolejnych.

Jezusowi nie chodziło o to, że w ogóle nie powinniśmy myśleć o przyszłości lub jej planować (Przysłów 21:5). Starał się raczej pomóc nam nadmiernie się nie martwić o to, co może się wydarzyć jutro. Taki niepokój mógłby pozbawić nas radości i utrudnić nam wykonywanie naszych zadań. Przez zamartwianie się nie rozwiążemy przyszłych problemów. Często rzeczy, o które się martwimy, w ogóle nie mają miejsca, a jeśli już się wydarzą, to nie wyglądają tak źle, jak sobie wyobrażaliśmy.

Kontekst Mateusza 6:34

Te słowa Jezusa są częścią słynnego Kazania na Górze, które znajdziemy w Ewangelii według Mateusza od 5 do 7 rozdziału. W Kazaniu tym Jezus wyjaśnił, że zamartwianie się nie poprawi ani nie przedłuży naszego życia (Mateusza 6:27). Powiedział też, że jeśli na pierwszym miejscu w życiu stawiamy Boga, nie musimy zamartwiać się o jutro. Bóg troszczy się o rośliny i zwierzęta, więc zatroszczy się też o ludzi, którzy Mu służą (Mateusza 6:25, 26, 28-33).

Przeczytaj 6 rozdział Ewangelii według Mateusza i zapoznaj się z podanymi tam przypisami objaśniającymi, odsyłaczami oraz ilustracjami.