Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Marka 1:15 — „Bliskie jest królestwo Boże”

„Nadszedł wyznaczony czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Okażcie skruchę i wierzcie w dobrą nowinę” (Marka 1:15, Przekład Nowego Świata).

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Marka 1:15, Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Znaczenie Marka 1:15

Jezus Chrystus powiedział, że Królestwo Boże * było „bliskie” lub „przybliżyło się”, ponieważ przebywał on wtedy wśród ludzi jako przyszły Król tego Królestwa.

Jezus nie miał na myśli, że to Królestwo już zaczęło sprawować władzę. Później dał do zrozumienia swoim uczniom, że to Królestwo zostanie ustanowione dopiero w przyszłości (Dzieje 1:6, 7). Ale on sam przyszedł w ściśle określonym czasie — w roku, w którym zgodnie z zapowiedziami z proroctw biblijnych pojawił się jako przyszły Król *. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, że „nadszedł wyznaczony czas” — czas na to, aby rozpoczął publiczną służbę głoszenia ewangelii, czyli dobrej nowiny o Królestwie (Łukasza 4:16-21, 43).

Chcąc odnieść korzyść z tej dobrej nowiny o Królestwie, ludzie musieli okazać skruchę, czyli żałować swoich grzechów, i zacząć żyć zgodnie z wymaganiami Boga. Ci, którzy okazali taką skruchę, dowiedli, że wierzą w dobrą nowinę o przyszłym Królestwie.

Kontekst Marka 1:15

Jezus wypowiedział te słowa na początku swojej służby w Galilei. Równoległe sprawozdanie z Mateusza 4:17 podaje, że „od tego czasu” Jezus głosił o Królestwie Bożym. Było ono głównym tematem, który poruszał podczas swojej służby. W czterech Ewangeliach * o Królestwie wspomniano ponad 100 razy — był to najczęściej powtarzający się element wypowiedzi Jezusa. Z Biblii wynika, że Jezus mówił o Królestwie Bożym częściej niż o czymkolwiek innym.

Przeczytaj 1 rozdział Ewangelii według Marka i zapoznaj się z podanymi tam przypisami objaśniającymi, odsyłaczami, ilustracjami oraz mapą.

^ ak. 3 Królestwo Boże to ustanowiony przez Boga niebiański rząd, dzięki któremu urzeczywistni On swoje zamierzenie co do ziemi (Daniela 2:44; Mateusza 6:10). Więcej informacji znajdziesz w artykule „Czym jest Królestwo Boże?”.

^ ak. 4 Jezus miał zostać Królem, żeby wypełnić jedną ze swoich ról jako zapowiedzianego Mesjasza, czyli specjalnego przedstawiciela Boga. Żeby dowiedzieć się więcej o proroctwach biblijnych, które wskazywały na to, że Jezus jest Mesjaszem, zobacz artykuł: „Czy biblijne proroctwa dotyczące Mesjasza spełniły się na Jezusie?”.

^ ak. 6 Ewangelie to pierwsze cztery księgi Chrześcijańskich Pism Greckich, znanych jako Nowy Testament, które zawierają sprawozdanie z życia i służby Jezusa.