Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Jozuego 1:9 — „Bądź mocny i mężny”

„Mówię ci jeszcze raz: Bądź odważny i silny. Nie bój się ani się nie przerażaj, bo twój Bóg, Jehowa, jest z tobą wszędzie, dokądkolwiek idziesz” (Jozuego 1:9, Przekład Nowego Świata).

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” (Jozuego 1:9, Biblia warszawska).

Znaczenie Jozuego 1:9

Tymi słowami Bóg Jehowa * zachęcił swojego wiernego sługę Jozuego, żeby był „odważny i silny”, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jozue nie miał się czego bać, bo Bóg zapewnił go, że jeśli będzie posłusznie wykonywał Jego polecenia, to On będzie z nim i pomoże mu osiągnąć sukces. I rzeczywiście tak było — Jehowa dawał Jozuemu wskazówki i zapewniał zwycięstwa nad wrogami.

Co pomogło Jozuemu być „odważnym i silnym”? Odwagę i siłę czerpał z natchnionych Pism dostępnych w jego czasach. W ich skład wchodziło na przykład „całe Prawo”, które przekazał mu Mojżesz” * (Jozuego 1:7). Jeśli chodzi o księgę Prawa, Jehowa zachęcił Jozuego: „Uważnie ją czytaj [„rozmyślaj o niej”, Biblia warszawska] dniem i nocą” (Jozuego 1:8). Takie czytanie i rozmyślanie wpływało na umysł i serce Jozuego i motywowało go do wykonywania woli Bożej. Jozue musiał „ściśle trzymać się wszystkiego”, co było zapisane w Słowie Bożym. Dzięki temu miał odnieść sukces i działać mądrze. I tak właśnie było — mimo różnych wyzwań Jozue był szczęśliwy, prowadził sensowne życie i dochował wierności Jehowie (Jozuego 23:14; 24:15).

Słowa Jehowy skierowane do Jozuego są zachętą również dla nas. Pokazują, jak bardzo Jehowa troszczy się o wszystkich swoich sług, zwłaszcza gdy nie jest im łatwo. Bóg chce, żebyśmy tak jak Jozue odnieśli sukces. I podobnie jak on, będziemy odważni i silni, jeśli regularnie czytamy Słowo Boże, rozmyślamy nad nim i trzymamy się jego rad.

Kontekst Jozuego 1:9

Po śmierci Mojżesza Jehowa powierzył Jozuemu przewodzenie narodowi izraelskiemu (Jozuego 1:1, 2). Izraelici byli tuż przed wejściem do Kanaanu — do Ziemi Obiecanej. Ale na drodze stanęli im potężni wrogowie. Jozue musiał stoczyć wojnę z Kananejczykami, którzy byli wyjątkowo okrutni i zepsuci * (Powtórzonego Prawa 9:5; 20:17, 18). Byli też liczniejsi od Izraelitów i o wiele lepiej uzbrojeni (Jozuego 9:1, 2; 17:18). Ale Jozue odważnie stosował się do wskazówek Jehowy. Dlatego Bóg był z nim. Izraelici pokonali wszystkich wrogów, i to w ciągu zaledwie sześciu lat (Jozuego 21:43, 44).

^ ak. 3 Imię Jehowa jest polskim tłumaczeniem hebrajskiego imienia Boga, które zapisywano czterema literami יהוה (JHWH), zwanymi tetragramem. W Biblii warszawskiej imię to oddano tytułem „Pan”. Więcej informacji o imieniu Bożym i o tym, dlaczego w niektórych przekładach Biblii ono nie występuje, można znaleźć w artykule „Kim jest Jehowa?”.

^ ak. 4 Natchnione Pisma dostępne w czasach Jozuego to najprawdopodobniej pięć ksiąg Mojżeszowych (Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa), Księga Hioba i jeden albo dwa Psalmy. Pisma te wchodzą dzisiaj w skład Biblii.

^ ak. 6 Żeby się dowiedzieć, dlaczego ta wojna była konieczna, zobacz artykuł „Dlaczego Bóg wystąpił przeciw Kananejczykom?” w Strażnicy z 1 stycznia 2010 roku.