Przejdź do zawartości

OBJAŚNIENIA WERSETÓW BIBLIJNYCH

Izajasza 41:10 — „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą”

„Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie martw się, bo jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką [swoją prawicą], ręką, która niesie sprawiedliwość” (Izajasza 41:10 i przypis, Przekład Nowego Świata).

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Izajasza 41:10, Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Znaczenie Izajasza 41:10

Jehowa * Bóg zapewnia swoich lojalnych czcicieli, że będzie ich wspierał niezależnie od tego, jakie spotkają ich trudności.

„Jestem z tobą”. Jehowa podaje swoim sługom powód, dla którego nie powinni się bać — nie są sami. Ponieważ On widzi, przez co przechodzą, i słyszy ich modlitwy, to tak jakby był tuż obok nich (Psalm 34:15; 1 Piotra 3:12).

„Jestem twoim Bogiem”. Jehowa uspokaja swoich sług, przypominając im, że wciąż uważa się za ich Boga i uznaje ich za swoich czcicieli. Mogą oni być pewni, że żadne okoliczności nie powstrzymają Go przed niesieniem im pomocy (Psalm 118:6; Rzymian 8:32; Hebrajczyków 13:6).

„Wzmocnię cię, naprawdę ci pomogę. Naprawdę będę cię mocno trzymał swoją silną ręką [swoją prawicą], ręką, która niesie sprawiedliwość”. Używając trzech zwrotów, żeby przekazać jedną myśl, Jehowa podkreśla, jak pewne jest Jego wsparcie. Posługuje się obrazem słownym, żeby pokazać, jak reaguje, kiedy Jego słudzy potrzebują pomocy. Kiedy ktoś upada, Bóg może wyciągnąć do niego prawą rękę, żeby go podnieść (Izajasza 41:13).

Bóg wzmacnia swoich sług i im pomaga przede wszystkim za pomocą swojego Słowa, Biblii (Jozuego 1:8; Hebrajczyków 4:12). Słowo Boże zawiera praktyczne rady dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, na przykład mają problemy ekonomiczne, zachorowały czy straciły kogoś bliskiego (Przysłów 2:6, 7). Bóg może też użyć swojego świętego ducha, czyli czynnej siły, żeby udzielić swoim czcicielom emocjonalnych i psychicznych sił potrzebnych do przetrwania prób (Izajasza 40:29; Łukasza 11:13).

Kontekst Izajasza 41:10

Słowa te były pokrzepieniem dla wiernych Żydów, którzy później zostali zabrani do niewoli w Babilonie. Jehowa przepowiedział, że pod koniec ich wygnania pojawią się doniesienia o zbliżającym się zdobywcy, który podbije sąsiednie narody i zagrozi Babilonowi (Izajasza 41:2-4; 44:1-4). Chociaż Babilon i te narody miały się bardzo bać z powodu tych informacji, to Żydzi nie musieli się martwić, ponieważ Jehowa zamierzał ich ochronić. Trzy razy uspokajał ich słowami: „Nie bój się” (Izajasza 41:5, 6, 10, 13, 14).

Chociaż słowa z Izajasza 41:10 Jehowa początkowo skierował do wiernych Żydów przebywających na wygnaniu w Babilonie, to zadbał, żeby zostały utrwalone i pokrzepiały wszystkich Jego sług (Izajasza 41:10; 40:8; Rzymian 15:4). Jehowa pomaga im dzisiaj, tak samo jak pomagał swoim sługom w przeszłości.

Przeczytaj 41 rozdział Księgi Izajasza i zapoznaj się z podanymi tam przypisami objaśniającymi i odsyłaczami.

^ ak. 3 Jehowa to imię własne Boga (Psalm 83:18).