Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Z kim ożenił się Kain?

Biblijna odpowiedź

Kain, najstarszy syn pierwszej pary ludzkiej, ożenił się z jedną ze swoich sióstr albo z inną bliską krewną. Wniosek taki można wyciągnąć na podstawie tego, co Biblia mówi o Kainie i jego rodzinie.

Fakty dotyczące Kaina i jego rodziny

  • Wszyscy ludzie są potomkami Adama i Ewy. Bóg „z jednego człowieka [Adama] uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby zamieszkiwały na całej powierzchni ziemi” ​(Dzieje 17:26). Żona Adama, Ewa, stała się „matką wszystkich żyjących” ​(Rodzaju 3:20). Dlatego żona Kaina musiała pochodzić z rodziny Adama i Ewy.

  • Kain i jego brat Abel byli pierwszymi z wielu dzieci, które urodziła Ewa (Rodzaju 4:1, 2). Kiedy Kain został skazany na wygnanie za zamordowanie brata, skarżył się: „Jest rzeczą pewną, że kto mnie spotka, zabije mnie” ​(Rodzaju 4:14). Kogo się obawiał? Biblia mówi, że Adam „został ojcem synów i córek” ​(Rodzaju 5:4). Najwyraźniej mogli być oni zagrożeniem dla Kaina.

  • Na początku dziejów człowieka małżeństwa między krewnymi nie należały do rzadkości. Na przykład Abraham, wierny sługa Boży, ożenił się z przyrodnią siostrą (Rodzaju 20:12). Zakaz zawierania takich związków pojawił się po raz pierwszy w Prawie Mojżeszowym, które powstało setki lat po śmierci Kaina (Kapłańska 18:9, 12, 13). Wydaje się, że w tamtych czasach dzieci urodzone z takich związków były mniej podatne na wady wrodzone, niż to jest obecnie.

  • Przeżycia Adama i Ewy oraz ich potomków przedstawiono w Biblii jako wydarzenia historyczne. Szczegółowe rodowody sięgające aż do Adama można znaleźć nie tylko w spisanej przez Mojżesza Księdze Rodzaju, ale także w sprawozdaniach historyków Ezdrasza i Łukasza (Rodzaju 5:3-5; 1 Kronik 1:1-4; Łukasza 3:38). Także dla innych pisarzy biblijnych relacja o Kainie była wydarzeniem historycznym (Hebrajczyków 11:4; 1 Jana 3:12; Judy 11).