Przejdź do zawartości

Czym jest wielki ucisk?

Czym jest wielki ucisk?

Biblijna odpowiedź

 Wielki ucisk będzie najtrudniejszym okresem w historii ludzkości. Według proroctw biblijnych przypadnie on na „dni ostatnie” czy też „czas końca” ​(2 Tymoteusza 3:1; Daniela 12:4). Będzie to „ucisk, jakiego nie było od początku stworzenia, które Bóg stworzył, aż do tego czasu i nigdy więcej nie będzie” ​(Marka 13:19; Daniela 12:1; Mateusza 24:21, 22).

Co się wydarzy w trakcie wielkiego ucisku

Co się wydarzy po wielkim ucisku

  •   Uwięzienie Szatana i demonów. Potężny anioł wrzuci Szatana i demony „do otchłani” symbolizującej stan nieaktywności przypominający śmierć (Objawienie 20:1-3). Sytuację wtrąconego do otchłani Szatana można przyrównać do sytuacji więźnia — nie będzie miał on wpływu na bieg wydarzeń (Objawienie 20:7).

  •   Rozpocznie się Millennium. Królestwo Boże zacznie trwające 1000 lat panowanie, co będzie dla ludzkości wspaniałym błogosławieństwem (Objawienie 5:9, 10; 20:4, 6). „Wielka rzesza”, której dokładnej liczby nie znamy, ‛wyjdzie z wielkiego ucisku’, czyli go przeżyje, i będzie mogła zobaczyć początek Millennium (Objawienie 7:9, 14; Psalm 37:9-11).

a W Księdze Objawienia religię fałszywą symbolizuje Babilon Wielki, „wielka nierządnica” ​(Objawienie 17:1, 5). Bestia maści szkarłatnej mająca zniszczyć Babilon Wielki symbolizuje organizację, której celem jest zjednoczenie i reprezentowanie narodów świata. Najpierw była to Liga Narodów, a obecnie — Organizacja Narodów Zjednoczonych.