Przejdź do zawartości

Jak pokonać strach przed śmiercią?

Biblijna odpowiedź

 Śmierć jest naszym wrogiem, więc to naturalne, że się jej boimy i staramy się przed nią chronić (1 Koryntian 15:26). Ale irracjonalny strach przed śmiercią wynikający z kłamstw lub przesądów sprawia, że ludzie ‛przez całe życie podlegają niewoli’ (Hebrajczyków 2:15). Poznanie prawdy uwolni cię od takiego chorobliwego strachu — który mógłby cię ograbiać z radości życia (Jana 8:32).

Prawda o śmierci

  •   Umarli nie mają świadomości (Psalm 146:4). Nie obawiaj się, że gdy umrzesz, będziesz cierpieć ból czy męki, bo Biblia przyrównuje śmierć do snu (Psalm 13:3; Jana 11:11-14).

  •   Zmarli nie mogą nam szkodzić. Nawet bezwzględni niegdyś wrogowie „są bezsilni w śmierci” (Przysłów 21:16). W Biblii czytamy, że „przeminęła (...) ich nienawiść oraz ich zazdrość” (Kaznodziei 9:6).

  •   Śmierć nie musi być ostatecznym kresem naszej egzystencji. Nastąpi zmartwychwstanie — Bóg przywróci do życia ludzi, którzy zmarli (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15).

  •   Bóg obiecuje, że w przyszłości „śmierci już nie będzie” (Objawienie 21:4). Biblia tak opisuje te czasy: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” — całkowicie wolni od lęku przed śmiercią (Psalm 37:29).