Przejdź do zawartości

Czy istnieje coś takiego jak siedem grzechów głównych?

Czy istnieje coś takiego jak siedem grzechów głównych?

Biblijna odpowiedź

 Biblia nie wspomina o zbiorze grzechów nazywanych siedmioma grzechami głównymi. Jednak mówi wprost, że popełnianie poważnych grzechów sprawia, że dana osoba nie uzyska wybawienia. Na przykład niedozwolone kontakty seksualne, bałwochwalstwo, napady gniewu czy pijaństwo określa jako „uczynki ciała”. Stwierdza, że „ci, którzy się czegoś takiego dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego” ​(Galatów 5:19-21) a.

Czy Biblia nie wymienia ‛siedmiu rzeczy, którymi brzydzi się Pan’?

 Owszem, wymienia. W przekładzie Jakuba Wujka (wydanie z 1962 roku) w Przysłów 6:16 czytamy: „Sześć rzeczy jest, których nienawidzi Pan, a siódmą brzydzi się dusza jego”. Ale lista grzechów podanych w Przysłów 6:17-19 nie jest zamknięta. Opisuje natomiast podstawowe kategorie, do których należy wszelkiego rodzaju złe postępowanie — w myślach, słowach i czynach b.

Co oznacza wyrażenie „grzech śmiertelny”?

 W niektórych przekładach Biblii wyrażenie to pojawia się w 1 Jana 5:16. Na przykład w Biblii warszawskiej czytamy: „Wszak jest grzech śmiertelny”. Wyrażenie „grzech śmiertelny” można też przetłumaczyć jako „grzech, który sprowadza śmierć”. A czym różni się on od „grzechu, który nie sprowadza śmierci”? (1 Jana 5:16).

 Biblia wyraźnie wskazuje, że każdy grzech prowadzi do śmierci. Jednak możemy zostać wybawieni dzięki ofierze okupu Jezusa Chrystusa (Rzymian 5:12; 6:23). Zatem „grzech, który sprowadza śmierć” to taki, którego ofiara okupu nie może zakryć. Popełniająca go osoba jest do tego stopnia zdecydowana dalej grzeszyć, że już nie zmieni swojego nastawienia czy zachowania. W Biblii powiedziano, że komuś, kto popełnia taki grzech, „nie będzie przebaczone” ​(Mateusza 12:31; Łukasza 12:10).

a Lista 15 poważnych grzechów wymienionych w Galatów 5:19-21 nie jest wyczerpująca, ponieważ kończy się słowami „i tym podobne rzeczy”. Czytelnik jest więc zachęcony do pomyślenia o rzeczach, o których nie wspomniano, ale są podobne.

b W Przysłów 6:16 użyto hebrajskiego idiomu, za pomocą którego kładzie się nacisk na drugą z podanych liczb poprzez skontrastowanie jej z pierwszą. Taki zabieg stylistyczny często występuje w Biblii (Hioba 5:19; Przysłów 30:15, 18, 21).