Przejdź do zawartości

Na czym polega sens życia?

Biblijna odpowiedź

Pytanie o sens życia można stawiać na różne sposoby, na przykład: „Po co tu jesteśmy?” albo „Czy moje życie ma jakiś cel?”. Z Biblii wynika, że celem naszego życia jest nawiązanie przyjaźni z Bogiem. Rozważ kilka podstawowych prawd wyjawionych w tej Księdze.

  • Bóg jest naszym Stwórcą. Biblia mówi: „To on nas uczynił, a nie my sami siebie” (Psalm 100:3; Objawienie 4:11).

  • Bóg wszystkie swoje dzieła, w tym również nas, stworzył w konkretnym celu (Izajasza 45:18).

  • Bóg wszczepił nam potrzeby duchowe, co przejawia się między innymi w tym, że pragniemy zrozumieć sens życia (Mateusza 5:3). On chce, żebyśmy zaspokoili to pragnienie (Psalm 145:16).

  • Zaspokajamy swoje potrzeby duchowe, gdy nawiązujemy z Bogiem przyjaźń. Chociaż niektórym osobom myśl o takiej przyjaźni wydaje się mało realna, Biblia zawiera następującą zachętę: „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was” (Jakuba 2:23; 4:8).

  • Żeby zostać przyjaciółmi Boga, musimy żyć zgodnie z celem, dla którego nas stworzył. W biblijnej Księdze Kaznodziei 12:13 czytamy: „Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj jego przykazań. Na tym bowiem polega cała powinność człowieka”.

  • W przyszłości — kiedy Bóg usunie cierpienia i obdarzy życiem wiecznym swoich przyjaciół, którzy oddają Mu cześć — będziemy mogli w pełni doświadczyć, na czym polegało Jego pierwotne zamierzenie względem ludzi (Psalm 37:10, 11).