Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o przyjaźni?

Biblijna odpowiedź

Dzięki przyjaźni nasze życie nabiera kolorów i jesteśmy szczęśliwsi. Przyjaciele wydobywają z nas to, co najlepsze — sprawiają, że stajemy się lepszymi ludźmi (Przysłów 27:17).

Biblia podkreśla jednak, że przyjaciół należy dobierać ostrożnie. Ostrzega, że niewłaściwi przyjaciele mogą wywierać na nas zły wpływ (Przysłów 13:20; 1 Koryntian 15:33). Mogą na przykład skłaniać nas do podejmowania niemądrych decyzji czy w inny sposób sprawić, że zmienimy się na gorsze.

Co zostanie omówione w tym artykule?

 Jaki powinien być dobry przyjaciel?

Biblia uczy, że prawdziwa przyjaźń powinna się opierać na czymś więcej niż na wspólnych zainteresowaniach. W Psalmie 119:63 czytamy: „Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie * boją, i tych, którzy stosują się do Twoich nakazów”. Jakich przyjaciół dobierał sobie ten pisarz biblijny? Takich, którzy czuli zdrowy lęk przed sprawianiem Bogu przykrości i chcieli postępować zgodnie z Jego zasadami.

Biblia pokazuje też, jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel. Mówi na przykład:

  • „Prawdziwy przyjaciel okazuje miłość przez cały czas i jest bratem, na którym można polegać w chwilach udręki” (Przysłów 17:17).

  • „Bywają znajomi gotowi się nawzajem roztrzaskać, ale zdarza się przyjaciel bardziej przywiązany niż brat” (Przysłów 18:24).

Z tych wersetów wynika, że przyjaciel to ktoś, kto jest lojalny, życzliwy, okazuje miłość i chętnie dzieli się tym, co ma. Można na nim polegać w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. Ma też odwagę ostrzec nas, jeśli schodzimy na złą drogę albo zamierzamy podjąć niemądrą decyzję (Przysłów 27:6, 9).

 Biblijne przykłady przyjaźni

Biblia mówi o ludziach, którzy się ze sobą przyjaźnili, mimo że różnili się wiekiem, pochodzeniem, kulturą czy pozycją. Przyjrzyjmy się trzem przykładom.

  • Rut i Noemi. Rut była synową Noemi i przypuszczalnie dzieliła je duża różnica wieku. Co więcej, pochodziły z zupełnie innych kultur. Mimo to zostały bardzo bliskimi przyjaciółkami (Rut 1:16).

  • Dawid i Jonatan. Chociaż Jonatan prawdopodobnie był starszy od Dawida o 30 lat, to Biblia mówi, że „nawiązała się między nimi bliska przyjaźń” (1 Samuela 18:1).

  • Jezus i apostołowie. Jezus był dla apostołów „Panem i Nauczycielem” (Jana 13:13). Miał nad nimi władzę, ale nie uważał, że nie zasługują na jego przyjaźń. Jezus nawiązywał bliskie relacje z tymi, którzy stosowali się do jego nauk. Powiedział: „Nazwałem was przyjaciółmi, bo przekazałem wam wszystko, co usłyszałem od swojego Ojca” (Jana 15:14, 15).

 Czy człowiek może się zaprzyjaźnić z Bogiem?

Tak, to możliwe. Biblia mówi, że Bóg „przyjaźni się z prawym” (Przysłów 3:32). Co to oznacza? Przyjaciółmi Boga mogą zostać ci, którzy starają się postępować przyzwoicie, uczciwie, okazywać drugim szacunek i żyć zgodnie z ustalonymi przez Niego normami dobra i zła. W Biblii przyjacielem Boga nazwano na przykład Jego wiernego sługę Abrahama (2 Kronik 20:7; Izajasza 41:8; Jakuba 2:23).

^ ak. 3 Kontekst tego psalmu wskazuje, że zaimek „Ciebie” odnosi się do Boga.