Przejdź do zawartości

Co się dzieje po śmierci?

Co się dzieje po śmierci?

Biblijna odpowiedź

 Biblia mówi: „Żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego” (Kaznodziei 9:5; Psalm 146:4). Tak więc w chwili śmierci przestajemy istnieć. Zmarli nie mogą myśleć, działać ani niczego nie czują.

„Do prochu wrócisz”

 Bóg wyjaśnił, co się dzieje po śmierci, gdy rozmawiał z pierwszym człowiekiem, Adamem. Z powodu jego nieposłuszeństwa powiedział mu: „Prochem jesteś i do prochu wrócisz” (Rodzaju 3:19). Zanim Adam został stworzony przez Boga „z prochu ziemi”, po prostu go nie było (Rodzaju 2:7). I podobnie gdy umarł, wrócił do prochu i przestał istnieć.

 To samo dzieje się z osobami, które umierają dzisiaj. Zarówno o ludziach, jak i o zwierzętach Biblia mówi: „Wszyscy powstali z prochu i wszyscy do prochu wracają” (Kaznodziei 3:19, 20).

Śmierć nie musi być końcem wszystkiego

 Biblia często przyrównuje śmierć do snu (Psalm 13:3; Jana 11:11-14; Dzieje 7:60). Osoba, która śpi głębokim snem, nie jest świadoma, co się wokół niej dzieje. Tak samo zmarli nie mają żadnej świadomości. Ale Biblia uczy, że Bóg może ich niejako obudzić — może przywrócić im życie (Hioba 14:13-15). Dla tych, których On wskrzesi, śmierć nie jest końcem wszystkiego.