Przejdź do zawartości

Czy Biblia uczy, że Ziemia jest płaska?

Czy Biblia uczy, że Ziemia jest płaska?

Biblijna odpowiedź

 Nie, Biblia nie uczy, że Ziemia jest płaska a. Księga ta nie jest podręcznikiem naukowym, ale z drugiej strony żaden jej fragment nie stoi w sprzeczności z faktami naukowymi. Na tym, co ona mówi, ‛zawsze można polegać — teraz i po wieczność’ (Psalm 111:8).

 Co oznacza biblijne wyrażenie „cztery narożniki ziemi”?

 Użytego w Biblii wyrażenia „cztery narożniki ziemi” nie należy rozumieć dosłownie, jak gdyby Ziemia była kwadratowa lub miała jakieś krańce (Izajasza 11:12, przypis; Hioba 37:3). Najwyraźniej jest to przenośnia oznaczająca całą Ziemię. Podobny sens mają biblijne wzmianki o czterech stronach świata (Łukasza 13:29).

 Hebrajskie określenie tłumaczone na „narożniki” czy „krańce” to przypuszczalnie idiom związany ze słowem „skrzydła”. Jak podaje dzieło The International Standard Bible Encyclopedia, „ponieważ ptaki rozpościerają skrzydła nad swoimi młodymi, (...) [wspomniane hebrajskie określenie] zaczęto odnosić do krańców czegokolwiek, co się rozpościera”. W tym samym dziele dodano też, że w Hioba 37:3 i Izajasza 11:12 „określenie to oznacza linie brzegowe, granice, czyli krańce lądowych obszarów ziemi” b.

 A co z opisem kuszenia Jezusa przez Diabła?

 Podczas kuszenia Jezusa „Diabeł wziął go (...) na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę” (Mateusza 4:8). Według niektórych to sprawozdanie biblijne uczy, że z jednego miejsca płaskiej Ziemi można zobaczyć cały świat. Jednak „niezwykle wysoka góra” z tej relacji to prawdopodobnie metafora, a nie jakieś literalne miejsce. Zwróć uwagę, dlaczego taki wniosek jest rozsądny.

  •   Na Ziemi nie ma takiej góry, z której widać wszystkie królestwa świata.

  •   Szatan pokazał Jezusowi nie tylko wszystkie królestwa, ale też „ich chwałę”. Takich szczegółów nie można zobaczyć z dużej odległości, więc żeby pokazać je Jezusowi, Szatan pewnie posłużył się swego rodzaju wizją. Można by to przyrównać do użycia projektora i ekranu, żeby pokazać komuś zdjęcia z różnych miejsc na Ziemi.

  •   Równoległe sprawozdanie z Łukasza 4:5 podaje, że Diabeł „w jednej chwili pokazał (...) [Jezusowi] wszystkie królestwa świata”, a normalnie ludzkie oko nie byłoby w stanie czegoś takiego zobaczyć. To wskazuje, że w tej próbie Diabeł posłużył się czymś więcej niż literalny ludzki wzrok.

a Biblia nazywa Boga „Kimś, kto mieszka nad okręgiem ziemi” (Izajasza 40:22). Według niektórych opracowań słowo przetłumaczone tu na „okręg” może oznaczać kulę, chociaż nie wszyscy naukowcy się z tym zgadzają. Tak czy inaczej, Biblia nie popiera twierdzenia, że Ziemia jest płaska.

b Wersja zrewidowana, tom 2, strona 4.