Przejdź do zawartości

Co wyobraża siedmiogłowa bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia?

Co wyobraża siedmiogłowa bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia?

Biblijna odpowiedź

 Bestia z siedmioma głowami, o której mowa w Księdze Objawienia 13:1, symbolizuje ogólnoświatowy system polityczny.

  •   Ma władzę, moc i tron, co wskazuje, że jest tworem politycznym (Objawienie 13:2).

  •   Panuje nad „każdym plemieniem i ludem, i językiem, i narodem”, dlatego jest potężniejsza niż pojedynczy rząd (Objawienie 13:7).

  •   Łączy cechy czterech bestii opisanych w proroctwie z Księgi Daniela 7:2-8, między innymi wygląd lamparta, łapy niedźwiedzia, paszczę lwa i dziesięć rogów. Bestie te utożsamiono z konkretnymi królami, czyli mocarstwami politycznymi kolejno sprawującymi władzę (Daniela 7:17, 23). A zatem bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia wyobraża system polityczny jako całość.

  •   Bestia wyłania się z „morza”, czyli ze wzburzonych mas ludzkich stanowiących oparcie dla ludzkich rządów (Objawienie 13:1; Izajasza 17:12, 13).

  •   Biblia mówi, że liczba, czyli imię bestii — 666 — to „liczba człowieka” ​(Objawienie 13:17, 18). Wynika z tego, że bestia z 13 rozdziału Księgi Objawienia to twór ludzki, a nie duchowy czy demoniczny.

 Chociaż narody mogą zgadzać się ze sobą w niewielu sprawach, to jednoczy je determinacja, by utrzymać swą władzę, zamiast poddać się panowaniu Królestwa Bożego (Psalm 2:2). W przyszłości połączą też swoje siły przeciwko armii Boga, dowodzonej przez Jezusa Chrystusa podczas wojny Armagedonu. Jednak ta wojna skończy się dla nich zagładą (Objawienie 16:14, 16; 19:19, 20).

„Dziesięć rogów i siedem głów”

 Niektóre liczby w Biblii mają znaczenie symboliczne. Na przykład liczby dziesięć i siedem oznaczają zupełność. Kluczem do zrozumienia, co oznacza „dziesięć rogów i siedem głów” bestii z 13 rozdziału Księgi Objawienia, jest „wizerunek bestii”, nazwany dalej szkarłatną bestią, mającą siedem głów i dziesięć rogów (Objawienie 13:1, 14, 15; 17:3). W Biblii czytamy, że siedem głów tej szkarłatnej bestii to ʽsiedmiu królów’, czyli rządów (Objawienie 17:9, 10).

 Analogicznie siedem głów bestii z 13 rozdziału Księgi Objawienia wyobraża siedem rządów — czołowych potęg politycznych, mających dominujący wpływ na historię i uciskających lud Boży: Egipt, Asyrię, Babilon, Medo-Persję, Grecję, Rzym i mocarstwo anglo-amerykańskie. Jeśli dziesięć rogów przedstawia wszystkie większe i mniejsze suwerenne państwa, to diadem, czyli korona, na każdym rogu wskazuje, że kraje te panują jednocześnie z najpotężniejszym w danym okresie mocarstwem światowym.