Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Kim byli nefilimowie?

Biblijna odpowiedź

Nefilimowie byli potomstwem urodzonym w czasach Noego ze związków niegodziwych aniołów z ziemskimi kobietami. Byli oni olbrzymi i bardzo agresywni *.

Relacja biblijna podaje: „Synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne” ​(Rodzaju 6:2). Ci ‛synowie Boga’, czyli istoty duchowe, zbuntowali się przeciwko Bogu, kiedy „opuścili swe właściwe miejsce mieszkania” w niebie, przybrali materialne ciała i „pojmowali za żony wszystkie [kobiety], które sobie wybrali” ​(Judy 6; Rodzaju 6:2).

Z tych nienaturalnych związków nie rodziły się normalne dzieci, rodzili się mieszańcy (Rodzaju 6:4). Nefilimowie byli okrutnymi olbrzymami, tyranami, którzy napełnili ziemię przemocą (Rodzaju 6:13). W Biblii tak ich opisano: „Byli to siłacze, którzy w tych dawnych czasach cieszyli się sławą” ​(Rodzaju 6:4, Edycja Świętego Pawła). Kojarzono ich z brutalnością i bano się ich (Rodzaju 6:5; Liczb 13:33) *.

Błędne poglądy na temat nefilimów

Błędny pogląd: Nefilimowie nadal żyją na ziemi.

Fakt: Jehowa w starożytności sprowadził potop, żeby zniszczyć tamten niegodziwy świat. Nefilimowie zostali zgładzeni razem ze wszystkimi złymi ludźmi. Ocaleli tylko Noe i jego rodzina, ponieważ podobali się Bogu (Rodzaju 6:9; 7:12, 13, 23; 2 Piotra 2:5).

Błędny pogląd: Nefilimowie zostali spłodzeni przez ludzi.

Fakt: Ich ojcowie są nazywani „synami prawdziwego Boga” ​(Rodzaju 6:2). Biblia tak samo określa aniołów (Hioba 1:6; 2:1; 38:7). Aniołowie mogli się materializować i przybierać ciała ludzkie (Rodzaju 19:1-5; Jozuego 5:13-15). Apostoł Piotr mówił o „duchach będących w więzieniu, które niegdyś okazały nieposłuszeństwo, gdy cierpliwość Boża wyczekiwała za dni Noego” ​(1 Piotra 3:19, 20). W odniesieniu do tej samej sytuacji biblijny pisarz Juda wyjaśnia, że niektórzy aniołowie „nie zachowali swego pierwotnego stanowiska, lecz opuścili swe właściwe miejsce mieszkania” ​(Judy 6).

Błędny pogląd: Nefilimowie byli upadłymi aniołami.

Fakt: Kontekst księgi Rodzaju 6:4 wskazuje, że nefilimowie nie byli aniołami, ale mieszanym potomstwem narodzonym na skutek kontaktów seksualnych między zmaterializowanymi aniołami i kobietami. Kiedy aniołowie zaczęli pojmować „za żony wszystkie, które sobie wybrali”, Jehowa powiedział, że za 120 lat podejmie działanie przeciwko ówczesnemu bezbożnemu światu (Rodzaju 6:1-3). Relacja biblijna podaje też, że w tamtym okresie zmaterializowani aniołowie „dalej współżyli z córkami ludzkimi” ​(Rodzaju 6:4). Rodziły one „siłaczy, którzy w tych dawnych czasach cieszyli się sławą” — nefilimów (Rodzaju 6:4, Edycja Świętego Pawła).

^ ak. 3 Hebrajskie słowo transliterowane na „nefilim” prawdopodobnie oznacza „tych, którzy powalają [przywodzą do upadku]”. Dzieło Wilson’s Old Testament Word Studies podaje, że słowo to odnosi się do tych, którzy „napadają na ludzi, wyrządzają im krzywdę, okradają i ich powalają”.

^ ak. 5 Wypowiedź izraelskich zwiadowców zapisana w Liczb 13:33 wskazuje, że kiedy spotkali oni pewnych bardzo wysokich ludzi, najwyraźniej przypomnieli sobie nefilimów, którzy zginęli wiele stuleci wcześniej (Rodzaju 7:21-23).