Przejdź do zawartości

Co Biblia mówi o małżeństwie?

Co Biblia mówi o małżeństwie?

Biblijna odpowiedź

 Kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, ustanowił małżeństwo. Mężczyznę i kobietę miała łączyć wyjątkowa więź, dzięki czemu oni i ich przyszłe dzieci mogli tworzyć kochającą się rodzinę (Rodzaju 1:27, 28; 2:18).

 Bóg chce, żeby mąż i żona byli szczęśliwi (Przysłów 5:18). W Biblii podał zasady, które mogą im w tym pomóc.

Czego dowiemy się z tego artykułu?

 Jakie zasady dotyczące małżeństwa ustalił Bóg?

 Już na samym początku Bóg postanowił, że małżeństwo będzie związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety (Rodzaju 2:24). Bóg nie aprobuje poligamii, homoseksualizmu ani życia bez ślubu (1 Koryntian 6:9; 1 Tesaloniczan 4:3). Jezus polecił swoim naśladowcom, żeby trzymali się wzoru małżeństwa, który ustanowił Stwórca (Marka 10:6-8).

 Dla Boga małżeństwo to trwały związek. Kiedy mężczyzna i kobieta się pobierają, obiecują, że będą wobec siebie lojalni i że pozostaną razem, dopóki będą żyć. Bóg oczekuje, że dotrzymają tej obietnicy (Marka 10:9).

 Co Biblia mówi o separacji i rozwodzie?

 Może się zdarzyć, że mąż i żona na jakiś czas się rozstaną. Na przykład jedno z nich będzie musiało wyjechać, żeby zająć się jakąś pilną sprawą rodzinną. Ale Biblia nie zaleca separacji jako rozwiązania problemów małżeńskich. Przeciwnie, zachęca małżonków, żeby starali się pogodzić (1 Koryntian 7:10).

 A co z rozwodem? Według Biblii jedynym uzasadnionym powodem do niego jest cudzołóstwo (Mateusza 19:9). Jeżeli więc mąż i żona decydują się na separację lub rozwód z jakiegoś innego powodu, to biorąc pod uwagę zasady biblijne, żadne z nich nie ma prawa do umawiania się na randki ani do ponownego zawarcia małżeństwa (Mateusza 5:32; 1 Koryntian 7:11).

 Czy małżeństwo musi być prawnie zarejestrowane, żeby podobało się Bogu?

 Bóg oczekuje, że chrześcijanie będą przestrzegać przepisów dotyczących małżeństwa obowiązujących w danym kraju (Tytusa 3:1). Dlatego jeśli istnieje możliwość prawnego zarejestrowania związku małżeńskiego, to chrześcijanie tak robią a. W ten sposób okazują szacunek zarówno władzom, jak i Bogu, dla którego małżeństwo to trwały związek dwojga oddanych sobie ludzi.

 Jakie obowiązki według Biblii mają mąż i żona?

  •   Wspólne obowiązki. Mężowie i żony mają się traktować z miłością i szacunkiem (Efezjan 5:33). Każde z nich powinno z czułością zaspokajać potrzeby seksualne swojego partnera. Powinni też unikać wszelkich form niewierności (1 Koryntian 7:3; Hebrajczyków 13:4). A jeśli mają dzieci, to oboje są odpowiedzialni za ich wychowanie (Przysłów 6:20).

     Biblia nie opisuje szczegółowo, jak małżonkowie mają się dzielić obowiązkami związanymi z pracą zawodową i domem. Sami mogą zdecydować, co będzie najlepsze dla ich rodziny.

  •   Obowiązki męża. Biblia mówi, że „mąż jest głową żony” (Efezjan 5:23). Oznacza to, że powinien zapewniać rodzinie kierownictwo i podejmować takie decyzje, które przynoszą korzyści żonie i dzieciom.

     Powinien robić wszystko, co może, żeby zaspokajać ich potrzeby fizyczne, emocjonalne i duchowe (1 Tymoteusza 5:8). Poza tym dobry mąż chętnie pokazuje, że ceni zalety żony i jej zdolności. W jaki sposób? Współpracuje z nią i przy podejmowaniu decyzji zawsze bierze pod uwagę jej zdanie i uczucia (Przysłów 31:11, 28). Biblia podkreśla, że mąż powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków z miłością (Kolosan 3:19).

  •   Obowiązki żony. Biblia mówi, że „żona powinna mieć głęboki respekt dla swojego męża” (Efezjan 5:33). Bóg się cieszy, gdy żona szanuje rolę, jaką On powierzył jej mężowi.

     Żona powinna wspierać męża — pomagać mu w podejmowaniu mądrych decyzji i popierać jego przewodnictwo (Rodzaju 2:18). Biblia bardzo pozytywnie wypowiada się o żonie, która wywiązuje się ze swojej ważnej roli w małżeństwie (Przysłów 31:10).

 Czy obecnie Bóg wymaga, żeby małżeństwa miały dzieci?

 Nie. To prawda, że w przeszłości Bóg polecił niektórym swoim sługom mieć dzieci (Rodzaju 1:28; 9:1). Ale nie dotyczy to dzisiejszych chrześcijan. Jezus nigdy nie powiedział, że jego naśladowcy muszą mieć dzieci. Nie powiedział też tego żaden z jego pierwszych uczniów. Małżeństwa same decydują, czy powiększyć swoją rodzinę.

 Jak Biblia może pomóc mojemu małżeństwu?

 Biblia zawiera zasady, które mogą zapewnić małżeństwu dobry start. Mogą też pomóc małżonkom unikać wielu problemów i przezwyciężać te, które się pojawiają.

 Zasady biblijne mogą pomóc mężowi i żonie...

a Zobacz Strażnicę z 15 października 2006 roku, strona 21, akapit 12, żeby dowiedzieć się, co Biblia mówi o małżeństwach zwyczajowych (plemiennych).