Przejdź do zawartości

Pokój na ziemi — kto go zaprowadzi?

Pokój na ziemi — kto go zaprowadzi?

Biblijna odpowiedź

 Pokoju na ziemi nie zaprowadzi żaden rząd ludzki, lecz Królestwo Boże — niebiański rząd z Chrystusem Jezusem na czele. Zobacz, czego na temat tej wspaniałej nadziei uczy Biblia.

  1.   Bóg ‛sprawi, że wojny ustaną aż po kraniec ziemi’. W ten sposób spełni swą obietnicę i zaprowadzi „na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Psalm 46:9; Łukasza 2:14, Biblia Tysiąclecia).

  2.   Królestwo Boże będzie z nieba sprawować władzę nad całą ziemią (Daniela 7:14). Jako rząd światowy, wyeliminuje nacjonalizm, który jest źródłem wielu konfliktów.

  3.   Jezus, Władca Królestwa Bożego, został nazwany „Księciem Pokoju”. Sprawi on, że „pokojowi nie będzie końca” (Izajasza 9:6, 7).

  4.   Bóg nie pozwoli, by pod rządami tego Królestwa żyli ludzie nastawieni wojowniczo, ponieważ „miłującego przemoc dusza jego nienawidzi” (Psalm 11:5; Przysłów 2:22).

  5.   Bóg uczy swych sług, jak żyć z innymi w pokojowych stosunkach. Biblia tak opisuje rezultaty tego szkolenia: „Przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania” (Izajasza 2:3, 4).

 Takiego pokojowego nastawienia uczą się od Boga miliony Świadków Jehowy na całym świecie (Mateusza 5:9). Chociaż mieszkamy w ponad 230 krajach i wywodzimy się z różnych kultur i środowisk, nie ma wśród nas uprzedzeń. Nigdy nie bierzemy broni do ręki, by walczyć przeciwko bliźnim.

Świadkowie Jehowy już dzisiaj uczą się, jak zachowywać pokojowe stosunki z innymi