Przejdź do zawartości

Kto idzie do piekła?

Biblijna odpowiedź

„Piekło” (w językach, w których została spisana Biblia: „Szeol” i „Hades”) to po prostu grób, a nie miejsce ognistych mąk. Kto idzie do piekła? Zarówno ludzie dobrzy, jak i źli (Hioba 14:13; Psalm 9:17). Biblia nazywa ten wspólny grób ludzkości „domem spotkania wszystkich żyjących” (Hioba 30:23).

Nawet Jezus poszedł po śmierci do piekła. Jednak „nie został opuszczony w Hadesie [„piekle”, Biblia gdańska]”, bo Bóg go wskrzesił (Dzieje 2:31, 32).

Czy piekło będzie istnieć wiecznie?

Wszyscy znajdujący się w piekle wyjdą z niego, wskrzeszeni przez Jezusa dzięki mocy Bożej (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15). W odniesieniu do przyszłego zmartwychwstania Biblia mówi: „Śmierć i piekło wydały umarłych” (Objawienie 20:13, Biblia warszawska). Kiedy piekło zostanie opróżnione, przestanie istnieć; straci rację bytu, ponieważ „śmierci już nie będzie” (Objawienie 21:3, 4; 20:14).

Jednak nie wszyscy zmarli idą do piekła. Jak wynika z Biblii, są ludzie, którzy tak daleko zabrnęli w zło, że nigdy się nie zmienią (Hebrajczyków 10:26, 27). Gdy takie osoby umierają, nie idą do piekła, ale do Gehenny, która jest symbolem wiecznej zagłady (Mateusza 5:29, 30). Jezus zapowiedział na przykład, że do Gehenny trafią niektórzy współcześni mu przywódcy religijni (Mateusza 23:27-33).