Przejdź do zawartości

Korzenie Halloween — co o tym mówi Biblia?

Biblijna odpowiedź

 W Biblii nie ma wzmianek o Halloween. Ale zarówno pochodzenie tego święta, jak i związane z nim współczesne zwyczaje opierają się na fałszywych wierzeniach dotyczących umarłych oraz niewidzialnych duchów — demonów (zobacz „ Historia i zwyczaje Halloween”).

 Biblia mówi: „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (...) pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych” (Powtórzonego Prawa 18:10-12, Biblia jerozolimska). Chociaż niektórzy uważają Halloween za nieszkodliwą zabawę, to według Biblii towarzyszące mu praktyki wcale takie nie są. W Liście 1 do Koryntian 10:20, 21 czytamy: „Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów” (Biblia Tysiąclecia).

 Historia i zwyczaje Halloween

  1.   Samhain: Korzenie Halloween sięgają „starożytnego pogańskiego święta obchodzonego przez Celtów przeszło 2000 lat temu” — podaje dzieło The World Book Encyclopedia. „Celtowie wierzyli, że w czasie Samhain zmarli mogą przechadzać się pośród żywych, a żywi mogą ich odwiedzać”. Jednak Biblia jasno wskazuje, że zmarli „nie są świadomi niczego” (Kaznodziei 9:5). A skoro tak, to nie mogą kontaktować się z żywymi.

  2.   Przebrania, słodycze, „cukierek albo psikus”: Według pewnej książki niektórzy Celtowie zakładali upiorne stroje, żeby błąkające się duchy wzięły ich za swoich i zostawiły w spokoju. Inni próbowali je obłaskawić za pomocą słodyczy. W średniowiecznej Europie Kościół katolicki zaadaptował pogańskie zwyczaje i zachęcał wiernych, by chodzili w przebraniach od domu do domu i prosili o drobne upominki (Halloween — An American Holiday, An American History). Tymczasem Biblia potępia łączenie fałszywych praktyk religijnych z wielbieniem Boga (2 Koryntian 6:17).

  3.   Upiory, wampiry, wilkołaki, wiedźmy, zombi: Istoty te od dawna kojarzone są ze światem złych duchów. Biblia stanowczo wzywa, byśmy przeciwstawiali się niegodziwym duchom, a nie z nimi świętowali (Efezjan 6:12).

  4.   Latarnie z wydrążonych dyń: W średniowiecznej Brytanii „osoby chodzące od drzwi do drzwi prosiły o jedzenie, oferując w zamian modlitwę za zmarłych”. Niosły ze sobą „latarnie z wydrążonej rzepy ze świeczką wyobrażającą duszę uwięzioną w czyśćcu” (Halloween — From Pagan Ritual to Party Night). Niektórzy twierdzą, że latarnie te miały odstraszać złe duchy. W XIX wieku w Ameryce Północnej rzepy zastąpiono dyniami, ponieważ były one powszechne i łatwe do wydrążenia. Jednak poglądy i praktyki leżące u podstaw tego zwyczaju — wiara w nieśmiertelność duszy, w czyściec oraz zanoszenie modlitw za zmarłych — nie mają w Biblii żadnego uzasadnienia (Ezechiela 18:4).